stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț de participare privind finanțările nerambursabile din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020
23.03.2020


Anunț de participare privind finanțările nerambursabile din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005

Autoritatea finanțatoare, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cod fiscal 38053878, județul Timiș, Timișoara, strada Ioan Plavoșin, nr.21, telefon/fax 0256286487, e-mail s.strategiiprograme@gmail.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă în anul 2020.

Reglementările legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru sesiunea de selecție a proiectelor, în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020, sunt prevăzute în Legea nr. 350/2005 și a Regulamentul anexă la Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 376/15.07.2019.

Domeniul pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă pe anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, este: implementarea obiectivelor „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană” (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara 2015-2020. Obiectivul general al SIDU este ’’Consolidarea rolului polarizator al Timișoarei, prin dezvoltare inteligentă și responsabilă, promovarea excelenței în educație, cercetare și afaceri, asigurarea unui spațiu urban de calitate, cu o societate multiculturală, creativă și prosperă, conectată la valorile europene” și are următoarele obiective specifice:
-  Obiectivul specific III: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și dinamic, favorabil incluziunii și progresului;
-  Obiectivul specific IV: Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv;
-  Obiectivul specific V: Promovarea unei administrații inteligente,integratoare și transparente”.


Suma alocată finanțării nerambursabile a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2020 cuprinse în bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, aprobat prin prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020, este de 700.000 lei.
Principiile și procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabile, documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, precum și formularele necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Direcției de Asistență Socială Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, sunt prevăzute în Regulamentul, anexă la HCLMT din 15.07.2019, afișat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, www.primariatm.ro și al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, www.socialtm.ro .
Documentația sigilată se va depune într-un exemplar (original) la Primăria Municipiului Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cam. 12 și va avea mențiunea pe plic ’Pentru Comisia de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara”.

Data limită de depunere a proiectelor este 24.04.2020 ora 12:00, la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cam. 12, evaluarea și selecția proiectelor în perioada 27.04-04.05.2020, comunicarea rezultatelor în data de 04.05.2020, ora 12:00 depunerea contestațiilor până în data de 06.05.2020, ora 12:00, soluționarea contestațiilor în perioada 07.05-11.05.2020, soluționarea și anunțarea rezultatelor finale în 11.05.2020, ora 12:00, în secțiunea de pe site www.socialtm.ro destinată finanțărilor nerambursabile.
Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului, iar desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.