stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ADOPTATĂ ÎN CADRUL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.03.2020
24.03.2020


HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ADOPTATĂ ÎN CADRUL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.03.2020

în conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, actualizată;
în temeiul Dispoziției Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
în temeiul Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 3488 din 25.02.2020 privind constatarea unei situațiide urgență generată de riscul de contaminare cu noul Coronavirus COVID19 în județul Timiș;
în temeiul prevederilor Horărârii nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
" în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CONVOCAT ÎN DATA DE 24.03.2020 HOTĂRĂȘTE :

Art. 1
începând cu data de 24.03.2020, ora 12.00, se aplică următoarele măsuri:
1)    . Se închid toate parcurile și locurile dejoacă
2)    . Se închid florăriile
3)    . Se instituie obligativitatea spălării zilnice cu dezinfectant a tuturor peroanelor și stațiilor STPT, inclusiv a trotuarelor din jurul acestora, pe o distanță de minimum 10 m
4)    . Se instituie obligativitatea spălării zilnice cu dezinfectant a tuturor piețelor
5)    . Se instituie obligativitatea evitării aglomerației în piețe, prin personal de pază adecvat
6)    . Se interzice circulația mijloacelor de transport public ale STPT între orele 22.30 — 4.00
7)    . Se instituie obligativitatea dezinfectării zilnice a căilor de acces în blocuri și a casei scărilor. Se vor dezinfecta inclusiv balustradele, mânerele încuietoarelor geamurilor, ușilor, inclusiv ușilor lifturilor și butoanele interfoanelor și lifturilor)
Art. 2. Prezenta hotărâre se va face publică, totodată transmițându-se ca document oficial structurilor vizate pentru punerea și urmărirea punerii ei în practică 
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR
NICOLAE ROBU

AVIZAT SECRETAR GENERAL
CAlUS ȘULI


 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din cei 29 de membrii prezenți

Hotărâre