stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință de Îndată
24.03.2020


DISPOZIȚIA nr. 423 din 24.03.2020 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, pentru data de 25.03.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

In conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a) , art. 134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;

DISPUNE :
Art. 1: Se convoacă  DE ÎNDATĂ, membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 25.03.2020, ora 14,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din b-dul. C.D. Loga, nr. 1.
Art. 2: Proiectul Ordinii de Zi al ședinței :
    1. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.
Art. 3: (1) Consilierii vor prelua materialul înscris pe proiectul Ordinii de Zi, din aplicația google drive.
    (2) Ședința va avea loc cu respectarea prevederilor Anexei 1 - ”MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site -ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.


PRIMAR,
NICOLAE ROBU    

SECRETAR GENERAL,
CAIUS SULI