stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Referitor la documentatiile de urbanism inregistrate la SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI
26.03.2020


Referitor la documentatiile de urbanism inregistrate la SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI, în vederea demarării procedurilor de informare si consultare a publicului pentru documentatiile de urbanism PUD/PUZ, conform H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”(Etapa 1 PUZ, Etapa 2 PUZ, Etapa 1 PUD):

Având în vedere Hotărîrea Comitetului Local pentru situații de urgență al municipiului Timișoara adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 11.03.2020, Ordonanța militară nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, respectiv Ordonanța militară nr. 2 din 21 martie 2020, respectiv Ordonanța militară 3 din 24 martie privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19;

Având în vedere că, parcurgerea  procedurilor de informare si consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism PUD/PUZ, conform H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 (Etapa 1 PUZ, Etapa 2 PUZ, Etapa 1 PUD) presupun:
-  acordarea posibilității consultării documentațiilor PUZ/ PUD de către cetățenii interesați la sediul  Primăriei Municipiului Timișoara;
-  organizarea întălnirilor dintre cetățeni și proiectantul documentațiilor la sediul  Primăriei Municipiului Timișoara;
-  organizarea dezbaterilor publice la sediul  Primăriei Municipiului Timișoara
-  amplasarea  de afișe pe teren ( în zona studiată prin PUZ – uri), în spațiile de afișaj ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timișoara de către SERVICIUL ADMINISTRARE  PARCURI - BIROU AFISAJ din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timișoara la solicitarea Direcției Generale de Urbanism (dupa ce acestea au fost imprimate în dimensiunea 60x90 cm de către inițiatorii PUZ – urilor transmise Direcției Generale de Urbanism și ulterior SERVICIULUI ADMINISTRARE  PARCURI - BIROU AFISAJ din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timișoara);   

Ca atare, în contextul situației actuale, in care nu se poate asigura accesul publicului pentru consultarea documentatiilor de urbanism, respectiv asigurarea amplasării afișelor în zona studiată prin PUZ,  din motivele invocate mai sus și astfel Regulamentul de informare si consultare a publicului aprobat prin H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, nu poate fi respectat:

Propunem sistarea procedurilor de informare și consultare a publicului desfășurate la sediul Primăriei Municipiului Timișoara și reluarea lor, la o dată la care va fi posibilă procesarea documentațiilor de urbanism de informare și consultare a publicului.

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU


Comunicat pdf