stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț publicitar privind servicii hoteliere pentru personalul din sistemul public sanitar
06.04.2020


Anunț publicitar privind Achiziționarea serviciilor hoteliere pentru personalul din sistemul public sanitar aflat în subordinea autorității administrației publice locale, nr. ADV1139341/02.04.2020