stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț publicitar privind servicii cazare pentru persoanele aflate în carantină - COVID19
06.04.2020


Anunț publicitar privind Achiziționarea serviciilor de cazare pentru persoanele aflate în carantină - COVID 19, nr. ADV1139312/02.04.2020