stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Săptămâna calității timișorene sărbătorită la Aquatim
05.11.2010


Miercuri, 10 noiembrie, începând cu orele 13:00, în sala de ședințe de la sediul Aquatim de pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, va avea loc o masă rotundă pe tema calității apei potabile. Evenimentul, parte a manifestărilor din cadrul Săptămânii calității timișorene ce se desfășoară în  perioada 8-12 noiembrie 2010, este organizat de Asociația Generală a Inginerilor din România, filiala Timiș în colaborare cu universități timișorene, asociații profesionale, administrația locală și diverse societăți comerciale.
 
La întâlnirea de miercuri va fi prezentată lucrarea „Calitatea serviciilor un atu al afacerilor în perioada de criză”, susținută de doamna inginer Carmen Bota, specialist din cadrul Biroului Calitate-Mediu al Aquatim. La dezbateri vor participa membri AGIR, specialiști din cadrul societății de alimentare cu apă și de canalizare, cadre universitare și specialiști de la institute de cercetare.

Discuțiile vor fi moderate de directorul general al Aquatim, dr. ing. Ilie Vlaicu, președintele Societății de Protecția Mediului AGIR Timiș.
 
De asemenea, tot în cadrul manifestărilor organizate în această perioadă, marți, 9 noiembrie, de la ora 12:00, la sediul Administrației Bazinale de Apă Banat, doamna dr. Ing. Elena Săvescu, șefa Secției Canal din cadrul Aquatim, va susține lucrarea intitulată „Preocupările SC Aquatim SA pentru respectarea standardelor de calitate a apelor uzate deversate în emisarii naturali din Județul Timiș”.
 
Avem convingerea că întâlnirile în acest cadru interinstituțional vor facilita transferul de cunoștințe între specialiști, sprijinind astfel dezvoltarea unui mediu de comunicare specializată.
  
Dr. Ing. Ilie Vlaicu
Director General