stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț public privind proiectul "Infrastructura Regională de Afaceri și inovare în sectorul TI&C"
23.11.2010


MUNICIPIUL TIMIȘOARA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către A.R.P.M Timișoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Infrastructura Regională de Afaceri și inovare în sectorul TI & C, după aprobare PUZ prin HCL”, amplasat  în localitatea Timișoara, Str. Circumvalațiunii, nr.2-4, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Timișoara, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de  luni – joi  între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://arpmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 28.11.2010.
 
Primar,
Dr. Ing. GHEORGHE  CIUHANDU