stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Noi documentații de urbanism
23.11.2010


În procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism, este obligatorie parcurgerea următoarelor etape:

“Informarea populației - activitatea prin care se fac publice obiectivele programelor de dezvoltare urbanistică a localităților, intențiile privind elaborarea unor documentații de urbanism, fazele acestora, scopul și conținutul lor.

Consultarea populației - procesul prin care populația își exprimă opiniile și opțiunile privitor la programele urbanistice și la documentațiile de urbanism aferente. Consultarea populației se face după elaborarea planului urbanistic prin prezentarea acestuia în cadrul unei expoziții (de regulă la Primărie), și prin mass-media.”

Având în vedere că propunerile prezentate în cadrul unor proiecte inițiate de către Institutia Arhitect Sef pot avea implicații semnificative asupra orașului și a locuitorilor, vă supunem spre consultare următoarele documentații de urbanism:

1. Plan Urbanistic Zonal "Imobil de locuit S+P+2E+Eretras cu parcari subterane si imprejmuire”, str.  Piata Iosif cel Nou,  NR. 9, Timișoara, beneficiar BRINZAN OVIDIU,  proiectant S.C. ART*HIT S.R.L.
2. Plan Urbanistic de Detaliu ”Schimbare destinatie din locuinta in spalatorie auto si spatiu de servicii”, Piata Avram Iancu nr. 14, Timisoara, beneficiar PAROHIA ORTODOXA MEHALA, proiectant B.I.A. VOICU FODOR.
 
Materialele pot fi vizualizate pe site-ul www.primariatm.ro, la rubrica Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice. În cazul în care, în termen de 10 zile, respectiv până în data de 03 decembrie 2010, se solicită în scris Instituției Arhitectului Șef, cu motive temeinice, organizarea unei dezbateri publice pentru obiectivele de mai sus, se va organiza această dezbatere, în conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).
Informații suplimentare se pot obține la Instituția Arhitectului Șef - telefon 0256/408.341.
 
Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură