stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

COMUNICAT
13.06.2003


Oferta publică pentru Emisiunea de Obligațiuni Timișoara a fost autorizată de CNVM cu decizia nr. 1761/10.06.2003.
Emitentul: Municipiul Timișoara, reprezentat prin Primar
Obiectul ofertei publice: vânzarea unui număr de 100.000 de obligațiuni, emise de Municipalitatea Timișoara.
Perioada de derulare a ofertei: 7 zile lucrătoare de la 19.06.2003, ora 10,00 până la data de 27.06.2003, ora 14,00 (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate).
Subscrierea obligațiunilor: subscrierile se pot efectua la sediul intermediarului și la sediile grupului de vânzare pe baza plăților efectuate în contul 30080510, deschis la CAIB Securities la HVB BANK ROMANIA S.A., prin ordin de plată sau depunere de numerar. Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei publice este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a ofertei. Programul de lucru cu publicul este 10,00 - 14,00, în fiecare zi lucrătoare.
Metoda de intermediere: plasament intermediat prin metoda celei mai bune execuții.
Metoda de alocare: primul venit, primul servit.
Prețul de vânzare: 1.000.000 lei/obligațiune.
Valoarea totală a emisiunii: 100.000.000.000 de lei
Tipul obligațiunilor: valori mobiliare nominative, emise în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.
Valoarea nominală: la emitere valoarea nominală este de 1.000.000 de lei/obligațiune. Împrumutul obligatar se va rambursa în 3 rate egale. Valoarea ratelor este de 330.000, 330.000, respectiv 340.000 de lei, astfel că maturitatea împrumutului va fi plătit integral către investitori.
Dobânda: variabilă, recalculată trimestrial, după formula [(BUBUID + BUBOR)/2]+1,8%; rata dobânzii aferentă primei perioade de plată este de 18% pe an; dobânda se calculează începând cu data obținerii atestatului de închidere a ofertei publice de vânzare, emis de CNVM și se plătește trimestrial. Nivelul ratei dobânzii va fi comunicat la sediul grupului de vânzare, OEVM-ului și prin sistemul BVB.
Perioada de rambursare a împrumutului de către emitent către învestitori: rambursarea se realizează în trei rate egale.
Destinația fondurilor: fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligațiuni au în vedere finanțarea următoarelor proiecte de investiții:
· Amenajări stradale: str. Preyer, str. Ioan Barac (bucla);
· Amenajarea inel 2 sector Calea Aradului - str. Antenei;
· Modernizare str. 1 Decembrie 1918.

Garanții din partea emitentului: municipiul Timișoara garantează plățile dobânzilor și rambursările principalului, aferente obligațiunilor municipiului Timișoara, la termenele de scadență, prin întreaga sa putere fiscală și de impozitare, în condițiile legii, conform "Acordului de garantare" - parte integrantă a Prospectului.
Tranzacționare pe piața secundară: după confirmarea de către CNVM a rezultatelor închiderii ofertei și înscrierea la OEVM , municipiul Timișoara va face toate demersurile necesare înscrierii la cota Bursei de Valori București a obligațiunilor.
Intermediar: CAIB SECURITIES, cu sediul în București, B-dul Dacia nr. 56, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2019/95, telefon 2100018.
Grupul de vânzare: HVB BANK ROMANIA S.A. cu sediul central în str. Dr. Grigore Mora nr. 37, sect. 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului din București cu codul unic de înregistrare 9975068, prin următoarele sucursale:
· Sucursala Grigore Mora: str. Dr. Grigore Mora nr.37, sectorul 1, București, telefon: 201 - 2032222;
· Sucursala Millennium: Calea Victoriei nr. 88, sector 1, București, telefon 201 - 2032313;
· Sucursala Oradea: Piața Unirii 2 - 4, Oradea, telefon 0259 - 406700;
· Sucursala Timișoara: Piața Victoriei nr. 2, Timișoara, telefon: 0256 - 306800;
· Sucursala Cluj Napoca: Piața Unirii 10, Cluj, telefon: 0264 - 406070;
· Sucursala Brașov: str. Mureșenilor nr. 2, Brașov, telefon: 0268 - 506280.

Prospectul poate fi consultat la sediile intermediarului, grupului de vânzare și Primăriei Municipiului Timișoara.
Viza de autorizare aplicată pe textul ofertei definitive nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei; decizia certifica numai regularitatea ofertei în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.


Investițiile care urmează să fie realizate

Banii astfel obținuți de către Primărie vor fi folosiți în exclusivitate pentru execuția a trei proiecte de reabilitare de drumuri: amenajarea inelului de circulație 2 pe sectorul Calea Aradului - strada Antenei, modernizarea străzii 1 Decembrie 1918 precum și
modernizarea străzilor Preyer, Ioan Barac și bucla b-dul Dâmbovița, în continuarea bulevardului Tinereții, în urma lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai.
Amenajarea sectorului Calea Aradului - strada Antenei a inelului doi, va prelua o mare parte din traficul care traversează zona centrală a orașului. Pe întreaga lungime a sectorului se prevede realizarea unui canal pluvial la care se vor racorda gurile de scurgere proiectate. Pentru siguranța și fluidizarea circulației s-au prevăzut indicatoare și marcaje rutiere, precum și elemente reflectorizante semisferice. Se mai prevăd și lucrări de iluminat stradal.
Lucrările de pe strada 1 Decembrie 1918 vizează modernizarea liniei de tramvai prin realizarea unei linii duble de tramvai, amplasarea de stâlpi de susținere a liniei de contact între cele două sensuri de circulație. Lucrările rutiere prevăd executarea unei structuri rutiere care să completeze carosabilul prevăzut în cadrul platformei liniilor de tramvai astfel încât să rezulte o bandă de circulație comună cu linia de tramvai și o bandă de staționare.
În zona stațiilor se prevede amenajarea de peroane iar pe întreg sectorul se prevede realizarea de trotuare. În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a ușura circulația pietonilor și în special al persoanelor cu handicap.
Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală prin intermediul indicatoarelor de circulație rutieră, cât și semnalizarea orizontală prin marcaje în zona trecerilor de pietoni.
În cazul străzilor Preyer și Ioan Barac și a b-dului Dâmbovița se prevăd lucrări rutiere care constau din amenajarea străzilor între marginea platformei liniilor de tramvai și fronturile clădite. Strada Preyer se va amenaja ca zonă pietonală, îmbrăcămintea fiind din dale de beton. De asemenea, se prevăd și lucrări de iluminat stradal, refacerea rețelelor de joasă tensiune de distribuție ce deservesc consumatorii și refacerea rețelelor de gospodărire subterană.


Primar,
Gheorghe CIUHANDU