stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUD “ LOCUINȚE PENTRU DOUĂ FAMILII ÎN REGIM P+2E”, str. Livezilor nr. 73
12.12.2013


În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),
 
ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregatitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
-       PUD – “ LOCUINȚE PENTRU DOUĂ FAMILII ÎN REGIM P+2E”;
-       Amplasament: STR. LIVEZILOR, NR.73, TIMIȘOARA
-       Beneficiari: SĂVOIU CRISTIAN MIHAIL
-       Proiectant: S.C. ATELIERELE ARHITECHS.R.L
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 30.12.2013.
 
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Instituția Arhitectului Șef - Biroul Dezvoltare Urbană și Avizare PUZ/PUD, et. II, cam. 208, în perioada 11.12.2013 – 30.12.2013, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).
 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.435, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.
 
ARHITECT ȘEF
Ciprian Silviu CĂDARIU