Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiecte cu finanțare europeană

,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală” Cod SMIS+ 148221 Proiectul „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 Proiectul ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă'' Proiectul ,,Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA cod smis 139099 Proiectul ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, SMIS 141119 Proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” Proiectul AS TRANSFER - BILBAO AS-FABRIK TRANSFER NETWORK Proiectul Community Enabled Open Training on Creative & Cultural Entrepreneurship”, nr. 2020-1-RO01-KA203-079950 Proiectul European Urban REgenerators Knowledge Alliance (EUREKA) Proiectul Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160 Proiectul PriMaaS Proiectul Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara” cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063: Proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara Proiectul “A New Diversity Chapter for Europe – European Network of Towns for DIVERSITY”/„Un nou capitol privind diversitatea pentru Europa – Rețeaua europeană a orașelor pentru DIVERSITATE” Proiectul “Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres" Proiectul “emPOWERing the informal” Proiectul “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” Proiectul „ECoC- SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEaC și moștenirea acestuia” , în cadrul Programului INTERREG EUROPE ECoC-SME, PGI06047 Proiectul „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială” Proiectul „PGI05382 MATCH-UP - The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility” Proiectul,,Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14’’, cod SMIS 134130