Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiecte cu finanțare europeană

Proiectul „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 Proiectul ,,Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA cod smis 139099 Proiectul ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, SMIS 141119 Proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” Proiectul AS TRANSFER - BILBAO AS-FABRIK TRANSFER NETWORK Proiectul Community Enabled Open Training on Creative & Cultural Entrepreneurship”, nr. 2020-1-RO01-KA203-079950 Proiectul emPOWERing the informal, nr. proiect 2018-3-RO01-KA205-061362 Proiectul European Urban REgenerators Knowledge Alliance (EUREKA) Proiectul Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160 Proiectul PriMaaS Proiectul Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara” cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063: Proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara Proiectul “A New Diversity Chapter for Europe – European Network of Towns for DIVERSITY”/„Un nou capitol privind diversitatea pentru Europa – Rețeaua europeană a orașelor pentru DIVERSITATE” Proiectul “Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres" Proiectul “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” Proiectul „ECoC- SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEaC și moștenirea acestuia” , în cadrul Programului INTERREG EUROPE ECoC-SME, PGI06047 Proiectul „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială” Proiectul „PGI05382 MATCH-UP - The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility”