Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală” Cod SMIS+ 148221

,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală” Cod SMIS+ 148221

Municipiul Timişoara a depus spre finanțare în data de 30.12.2020, în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, proiectul ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, cod smis 148221.

În urma parcurgerii etapelor procesului de evaluare, proiectul a fost aprobat spre finanțare, fiind semnat contractul de finanțare cu numărul 1188 /17.03.2022.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității a 59 de unități de învățământ  preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara de a gestiona situația cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2, prin dotarea cu echipamente medicale de protecție, cu soluții dezinfectante pentru suprafețe și pentru mâini, destinate prevenirii infectării și asigurarea condițiilor optime de funcționare.

Scopul proiectului îl constituie prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 în cadrul a 59 de unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara, prin asigurarea condițiilor igienico – sanitare necesare desfășurării activității.

Rezultatele așteptate:

  • Prin implementarea activităților propuse, proiectul contribuie la realizarea indicatorului de rezultat al POIM 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente medicale de protecție, cu soluții dezinfectante pentru suprafețe și pentru mâini destinate asigurării condițiilor igenico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS –CoV-2;
  •  Reducerea riscului de răspândire și de infectare cu virusul SARS –CoV-2, prin creșterea capacității a 59 unități de învățământ preuniversitare de stat din Municipiul Timișoara.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, începând cu data de 15.11.2020 și până la data de 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 11.895.661,62 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR  este de 11.895.661,62 lei (inclusiv TVA).

Valoarea co-finanțării  eligibile a Beneficiarului este 0.

Date de contact:

Municipiul Timișoara, adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1,

cod postal 300030, Tel. 0256/408.430, Fax:0256-408.380,

 email: [email protected],

 www.primariatm.ro

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020