Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul emPOWERing the informal, nr. proiect 2018-3-RO01-KA205-061362

“emPOWERing the informal” , nr. de proiect 2018-3-RO01-KA205-061362

Primăria Municipiului este partener în cadrul proiectului„emPOWERing the informal”, nr. de proiect 2018-3-RO01-KA205-061362, în baza acordului de parteneriat cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş şi a HCL 134/27.03.2019.

Proiectul „emPOWERing the informal” are următoarele obiective:

I.Creşterea  capacităţii şi  profesionalismului  lucrătorilor de tineret  în  gestionarea grupurilor informale, prin înţelegerea, adaptarea şi punerea în aplicare a instrumentelor UE existente în vederea evaluării şi dezvoltării competenţelor în lucrul cu tinerii, precum şi competenţelor manageriale.

II.  Trecerea în  revistă  a cadrului  juridic  existent, precum şi a practicilor  care  vizează grupurile informale; se vor folosi tehnici de cercetare şi analiză a evoluției grupurilor informale în calitate de mişcări sociale, urmărindu-se realizarea de sugestii la nivel naţional şi internațional cu privire la modul în care politicile pot fi îmbunătăţite pentru a favoriza dezvoltarea grupurilor informale, respectiv impactul pe care îl au asupra tinerilor şi comunității în care se află aceştia.

III. Promovarea – în cadrul sectorului public şi privat – misiunile grupurilor informale din domeniul tineretului, respectiv abilitățile şi
cunoştinţele dobândite de tineri în contexte informale şi nonformale,  precum şi favorizarea implicării acestora în vederea sprijinirii tineretului în legătură cu primul loc de muncă, ori cu un loc de muncă stabil.

IV. Crearea unor sinergii de lucru în cadrul procesului de  promovare a unei participări mai active, într-o societate bazată pe colaborare, respectiv acceptarea şi încurajarea diversității și egalității de şanse pentru tineri, promovarea cetăţeniei active şi unui comportament nediscriminatoriu. 

Proiectul se finanţează în cadrul programului ERASMUS+ ca proiect strategic în domeniul tineretului şi are o durată de 24 de luni, cu începere din luna aprilie 2019.


Coordonator: Fundaţia  Judeţeană  pentru Tineret Timiş 

Parteneri: Municipiul  Timişoara având rolul de partener

                   Green European  Foundation (Luxembourg), 

                  Universitat  Autonoma de  Barcelona  (Spania),

                  Cascais  Capital Europeia  da Juventude  2018  (Portugalia),

                  Associación  P.O.D. – Associación  para la  Participatión, Oportunidad  y Desarrollo  (Spania), 

                  Experimentaculo  Associacao Cultural  (Portugalia), 

                  Szubjektiv Ertekekek Alapitvany (Ungaria)

Site oficial:

Comunicat – 13 mai 2019
Comunicat – decembrie 2019
Comunicat – mai 2020
Comunicat – ianuarie 2021