Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities”

Municipalitatea timișoreană este partener în proiectul: European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities”/ “Oraşe europene care promovează dialogul intercultural şi combaterea discriminării migranţilor şi minorităţilor, nr. 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-N

Timişoara va fi în 2021 Capitală Europeană a Culturii, iar implicarea în proiect, alături de alte patru oraşe care au fost sau vor fi Capitale Europene ale Culturii, este oportună, participarea timişorenilor la dialogul din interiorul Uniunii Europene fiind o modalitate de acţiune şi de schimb de experienţă. La nivelul municipiului există un Consiliu Consultativ al Minorităţilor Naţionale, 20 de Consililii Consultative de Cartier, un Consiliu Consultativ pentru Probleme de Tineret, care contribuie la implicarea cetăţenilor în realizarea obiectivelor de interes local, inclusiv a celor de promovare a dialogului intercultural şi combatere a discriminării.

Lider de proiect:  Karnicava (Letonia)

Parteneri: Iniesta (Spania),  Asociaţia Municipalităţilor din Albania, Asociaţia Internaţională a Muncii din Nijmegen(Olanda), Municipalitatea Mogila(Macedonia), Timişoara-oraş care va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021, Novi Sad(Serbia)-Capitală Europeană a Culturii în 2021, Rijeka-Capitală Europeană a Culturii în 2020, Kaunas(Lituania)-Capitală Europeană a Culturii în 2022, Tesalonic (Grecia)- Capitală Europeană a Culturii în 1997, oraşul Aleksandrów Łódzki (Polonia), oraşul Polpezze di Garda(Italia), Centrul Rodophes din Smolian(Bulgaria), Twinning Partnership din Downpatrick(Marea Britanie).

Sursa de finanţare: Programul “Europe for Citizens”, Strand 2 – Democratic engagement and civic participation, Networks of Towns.

Mai multe puteți afla și accesând: https://www.facebook.com/interculturaldialoguenetwork

Descriere proiect în limba engleză

DIALOG INTERCULTURAL ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII. CINCI CAPITALE EUROPENE ALE CULTURII S-AU ALIAT ÎN JURUL UNOR VALORI COMUNE

Municipalitatea a devenit partener în proiectul: “Oraşe europene care promovează dialogul intercultural şi combaterea discriminării migranţilor şi minorităţilor”. Timişoara va fi în 2021 Capitală Europeană a Culturii, iar implicarea în proiect, alături de alte patru oraşe care au fost sau vor fi Capitale Europene ale Culturii, este oportună, participarea timişorenilor la dialogul din interiorul Uniunii Europene fiind o modalitate de acţiune şi de schimb de experienţă. La nivelul municipiului există un Consiliu Consultativ al Minorităţilor Naţionale, 20 de Consililii Consultative de Cartier, un Consiliu Consultativ pentru Probleme de Tineret, care contribuie la implicarea cetăţenilor în realizarea obiectivelor de interes local, inclusiv a celor de promovare a dialogului intercultural şi combatere a discriminării. Parteneri: Carnicava (Letonia) – lider, Iniesta (Spania), Asociaţia Municipalităţilor din Albania, Asociaţia Internaţională a Muncii din Nijmegen (Olanda), Reţeaua grupurilor locale de acţiune din Krivogashtani şi Municipalitatea Mogila (Macedonia), Timişoara – oraş care va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021, Novi Sad (Serbia) – Capitală Europeană a Culturii în 2021, Rijeka – Capitală Europeană a Culturii în 2020, Kaunas (Lituania) – Capitală Europeană a Culturii în 2022, Tesalonic (Grecia) – Capitală Europeană a Culturii în 1997, oraşul Aleksandrów Łódzki (Polonia), oraşul Polpezze di Garda (Italia), Centrul Rodophes din Smolian (Bulgaria), Twinning Partnership din Downpatrick (Marea Britanie).

DIALOG LA NIVEL EUROPEAN LA RIJEKA. MAI MULTE CAPITALE EUROPENE ALE CULTURII ŞI-AU ÎMPĂRTĂŞIT PLANURILE ŞI EXPERIENŢELE

Prima întâlnire internațională din cadrul proiectului “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities a avut loc în Croația, la Rijeka, între 22-24 ianuarie 2020. În cadrul evenimentului, delegația din Timişoara, formată din două persoane, a realizat o prezentare a oraşului şi a unor date legate de multiculturalitate şi migraţie. După prezentarea partenerilor, a urmat o seară culturală croată. A doua zi, a fost prezentat conceptul proiectului şi contextul derulării lui, deoarece Rijeka este Capitală Europeană a Culturii în 2020. În proiect fiind cuprinse cinci oraşe care au, au avut sau vor avea acest titlu, au urmat discuții pe marginea experienței specifice a fiecărui oraş în parte. Un alt subiect a fost “Cartea albă a dialogului intercultural”, cu prezentări urmate de dezbateri privind prioritățile și inițiativele europene referitoare la Cartea albă şi la dialogul intercultural(ICD), stabilirea unui set de oportunități de lucru în abordarea acestora; evaluarea impactului Anului european al ICD, o seară a culturilor. A treia zi a fost dedicată aspectelor practice și experiențelor culturale de la fața locului, un minitur de studio şi de prezentare culturală a Rijekăi, vizitarea “Cartierului cultural”, întâlniri cu reprezentanți ai minorităților locale, vizitarea centrelor culturale ceh şi musulman. Proiectul oferă partenerilor, printre care şi Timişoara, posibilitatea de a participa la un dialog la nivel european în care pot analiza şi împărtăşi modalităţi de abordare şi exemple de bună practică în combaterea discriminării şi stimularea dialogului intercultural, care pot fi aplicate la noi prin implicarea civică a cetăţenilor şi consiliilor consultative.

DEZBATERILE AU TRECUT ÎN MEDIUL ONLINE

INTERCULTURAL La întâlnirile din mediul virtual, dialogul la nivel european continuă cu prezentarea şi analizarea provocărilor locale

Restricţiile de mobilitate impuse pentru limitarea pandemiei, au determinat partenerii din cadrul proiectul “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” să se reorienteze către mediul online. Interdicţia de mobilitate a afectat cea de-a doua întâlnire internaţională a partenerilor, care urma să se desfăşoare “face to face” la Plovdiv în Bulgaria la sfârşitul lunii aprilie. Cu toate acestea, activităţile din proiect continuă, iar la începutul lunii mai, în data de 5, a fost organizată, de către liderul de proiect, cea de-a doua dezbatere online referitoare la implementarea Cartei Albe a Dialogului Intercultural în viaţa culturală a oraşelor europene. Au participat 31 de reprezentanţi ai partenerilor din proiect, care au prezentat concret ceea ce se face în oraşele lor pentru a pune în aplicare obiectivele conţinute în Carta albă, care este cadrul legislativ naţional şi local, precum şi exemple concrete de măsuri. Totodată, au fost discutate provocările care stau în faţa fiecărui partener, pentru a se evidenţia clar care sunt problemele şi soluţiile general valabile, dar şi cele specifice, locale, mai ales cele care pot fi implementate cu succes şi în alte oraşe sau regiuni. Tot în luna mai, în data de 18, a fost cea de-a treia dezbatere online, la care s-a discutat despre cum s-a adaptat limitările impuse de pandemie sectorul cultural și al industriilor creative, cu exemple concrete și evidențierea unor inițiative de impact. S-a discutat și despre impactul asupra programului Capitală Europeană a Culturii.

Partenerii proiectului: Carnicava (Letonia) – lider, Iniesta (Spania), Asociaţia Municipalităţilor din Albania, Asociaţia Internaţională a Muncii din Nijmegen (Olanda), Reţeaua grupurilor locale de acţiune din Krivogashtani şi Municipalitatea Mogila (Macedonia), Timişoara – oraş care va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021, Novi Sad (Serbia) – Capitală Europeană a Culturii în 2021, Rijeka – Capitală Europeană a Culturii în 2020, Kaunas (Lituania) – Capitală Europeană a Culturii în 2022, Tesalonic (Grecia) – Capitală Europeană a Culturii în 1997, oraşul Aleksandrów Łódzki (Polonia), oraşul Polpezze di Garda (Italia), Centrul Rodophes din Smolian (Bulgaria), Twinning Partnership din Downpatrick (Marea Britanie). Sursa de finanţare a proiectului: Programul “Europe for Citizens”, Strand 2 – Democratic engagement and civic participation, Networks of Towns.

O REȚEA A DIVERSITĂȚII CULTURALE EUROPENE

Proiectul “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities”/ „Orașe europene care promovează dialogul intercultural și lupta împotriva discriminării migranților și minorităților”, în care Municipiul Timișoara este partener își continuă activitățile. Intensificarea activității în mediul virtual, în condițiile limitării deplasărilor, impuse de restricțiile din cauza pandemiei a însemnat organizarea unor dezbateri online în martie și mai 2020. S-a discutat despre noile provocări în condițiile limitării mobilității și interacțiunii directe, mai ales în contextul în care 5 orașe implicate în proiect au fost, sunt sau vor fi deținătoare ale titlului de Capitală Europeană a Culturii. “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities”/ „Orașe europene care promovează dialogul intercultural și lupta împotriva discriminării migranților și minorităților” este un proiect în care colaborează 15 organizații din UE, Muntenegru și Serbia, iar pe lângă parteneri, găsim autorități locale și regionale, cetățeni, voluntari, experți, organizații neguvernamentale. Pentru a face cunoscuți partenerii din rețeaua proiectului și a promova cooperarea dintre cele 15 entități a fost realizată o broșură. Regăsim în acest document: Municipality of Carnikava, LETONIA, Iniesta Municipality, SPANIA, Albanian Association of Municipalities, ALBANIA, International Labour Association, REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, Mogila Municipality, MACEDONIA, Timișoara, ROMÂNIA, Aleksandrów Łódzki Municipality, POLONIA, Novi Sad 2021, SERBIA, Rijeka, CROAȚIA, Municipality of Polpenazze del Garda, ITALIA, Rhodopes Center for Community Development, BULGARIA, Kaunas Regional Development Agency, LITUANIA, ARSIS – Association for the Social Support of Youth GRECIA- Salonic, Downpatrick Twinning Partnership, MB. Fiecare entitate aduce un mozaic de etnii și migranți, o diversitate multiculturală cu realitățile și provocările ei.

Broșura poate fi vizualizată pe:

https://www.primariatm.ro/uploads/files/proiecte_eu_internationale/Eu_Town_InterculturalDialogue_brochure.pdf, sau pe facebook @interculturaldialoguenetwork.

Proiect finanțat prin Programul “Europa pentru cetăţeni”, Componenta 2: Implicare democratică și participare civică, Acțiunea 2.2.: Rețele de orașe.

                                                                                 

Dialog la nivel european la Rijeka. Mai multe Capitale Europene ale Culturii şi-au împărtăşit planurile şi experienţele

Prima întâlnire internațională din cadrul proiectului “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities a avut loc în Croația, la Rijeka, între 22-24 ianuarie 2020. În cadrul evenimentului, delegația din Timişoara, formată din două persoane, a realizat o prezentare a oraşului şi a unor date legate de multiculturalitate şi migraţie. După prezentarea partenerilor, a urmat o seară culturală croată. A doua zi, a fost prezentat conceptul proiectului şi contextul derulării lui, deoarece Rijeka este Capitală Europeană a Culturii în 2020. În proiect fiind cuprinse cinci oraşe care au, au avut sau vor avea acest titlu, au urmat discuții pe marginea experienței specifice a fiecărui oraş în parte. Un alt subiect a fost “Cartea albă a dialogului intercultural”, cu prezentări urmate de dezbateri privind prioritățile și inițiativele europene referitoare la Cartea albă şi la dialogul intercultural(ICD), stabilirea unui set de oportunități de lucru în abordarea acestora; evaluarea impactului Anului european al ICD, o seară a culturilor. A treia zi a fost dedicată aspectelor practice și experiențelor culturale de la fața locului, un minitur de studio şi de prezentare culturală a Rijekăi, vizitarea “Cartierului cultural”, întâlniri cu reprezentanți ai minorităților locale, vizitarea centrelor culturale ceh şi musulman. Proiectul oferă partenerilor, printre care şi Timişoara,  posibilitatea de a participa la un dialog la nivel european în care pot analiza şi împărtăşi modalităţi de abordare şi exemple de bună practică în combaterea discriminării şi stimularea dialogului intercultural, care pot fi aplicate la noi prin implicarea civică a cetăţenilor şi consiliilor consultative.

 

 
 

Continuarea dialogului intercultural la nivel european

Municipiul Timișoara este partener în proiectul: “Oraşe europene care promovează dialogul intercultural şi combaterea discriminării migranţilor şi minorităţilor”/ “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities”.

Prima întâlnire internațională din cadrul proiectului a avut loc în Croația, la Rijeka, între 22-24 ianuarie 2020, după care restricțiile impuse din cauza pandemiei i-au determinat pe partenerii internaționali să se reorienteze și să organizeze întâlnirile și discuțiile în mediul virtual.

În prezent, au fost lansate evenimente locale, în cadrul cărora sunt abordate temele de pe agenda partenerilor, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse până la finalul proiectului. Cei 15 parteneri, inclusiv Timișoara, organizează evenimente locale, în cadrul cărora prezintă și discută despre politicile publice pe care le derulează autoritățile locale și naționale, exemple de bună practică în promovarea multiculturalității și în problematica migrației, instrumente și mijloace de promovare a dialogului intercultural și de inițiere a unor schimbări pozitive în modelul european de incluziune interculturală.

În paralel, au fost reluate întâlnirile internaționale; dacă prima dintre acestea a avut loc la Rijeka, cea de-a doua s-a derulat online. Gazdă a fost Kaunas, tematica fiind „Guvernare participativă și implicarea societății civile în elaborarea politicilor interculturale”. Evenimentul public a avut loc online pe platforma ZOOM, în perioada 13-15 aprilie 2021, fiind transmis, totodată, și pe Facebook.

Info+ : https://www.facebook.com/interculturaldialoguenetwork/?modal=admin_todo_tour

A treia întâlnire internațională a proiectului se dorește a fi organizată – dacă condițiile vor permite – în perioada 28.06.2021.-30.06.2021, de către orașul Carnicava (Letonia), care este și lider de proiect.

Ceilalți parteneri sunt: Iniesta (Spania), Asociaţia Municipalităţilor din Albania, Asociaţia Internaţională a Muncii din Nijmegen (Olanda), Reţeaua grupurilor locale de acţiune din Krivogashtani şi Municipalitatea Mogila (Macedonia), Timişoara – oraş care va fi Capitală Europeană a Culturii în 2023, Novi Sad (Serbia) – Capitală Europeană a Culturii în 2022, Rijeka – Capitală Europeană a Culturii în 2020, Kaunas (Lituania) – Capitală Europeană a Culturii în 2022, Tesalonic (Grecia) – Capitală Europeană a Culturii în 1997, oraşul Aleksandrów Łódzki (Polonia), oraşul Polpezze di Garda (Italia), Centrul Rodophes din Smolian (Bulgaria), Twinning Partnership din Downpatrick (Marea Britanie).

Sursa de finanţare a proiectului: Programul “Europe for Citizens”, Strand 2 – Democratic engagement and civic participation, Networks of Towns.

Comunicat

-iunie 2021 –

Reuniune internațională de succes în promovarea dialogului multicultural și combaterea discriminării migranților și minorităților

Municipiul Timișoara participă, în continuare, ca partener în proiectul “Oraşe europene care promovează dialogul intercultural şi combaterea discriminării migranţilor şi minorităţilor”/ “European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities” la  întâlnirile internaționale organizate.

Cea de-a  treia întâlnire internațională a proiectului s-a derulat în perioada 28.06.2021.-30.06.2021, fiind organizată de către orașul Carnicava (Letonia), care este și lider de proiect și s-a axat pe Programul Comisiei Europene „Europe for Citizens”, respectiv pe promovarea dialogului intercultural în orașele europene și reducerea discriminării migranților și minorităților.

Discuțiile primei zile s-au referit la provocări și oportunități cărora le fac față comunitățile în promovarea dialogului și combaterea discriminării. Totodată, s-a vorbit despre migranți și reprezentanți ai minorităților ca agenți ai schimbării în comunitate, despre anatomia diversității din perspectiva noilor veniți în societate, pentru a evita stigmatizarea și marginalizarea.

A doua zi a întâlnirii internaționale a fost dedicată, pe lângă prezentări de modele de aplicare a unor politici publice în orașul gazdă, de activitatea celor trei grupuri de lucru, împărțite pe următoarele tematici: rolul autorităților locale, rolul societății civile locale și metode de promovare a culturii drepturilor omului pentru stimularea incluziunii. Cea de-a treia zi a fost dedicată prezentării exemplelor de bună practică din partea partenerilor rețelei orașelor care promovează dialogul intercultural și reducerea discriminării migranților și minorităților.

Reuniunea internațională, organizată de orașul Carnicava la sfârșitul lunii iunie 2021, a fost o oportunitate reușită de promovare a dialogului intercultural la nivel european, prin temele abordate, prin exemplele de bună practică și prin discuțiile incitante, în cadrul cărora au fost dezbătute politici publice la  nivel local, național și european în planul multiculturalității și în problematica migrației, instrumente și mijloace de promovare a dialogului intercultural și de inițiere a unor schimbări pozitive în modelul european de incluziune interculturală.

Prima întâlnire internațională din cadrul proiectului a avut loc în Croația, la Rijeka, între 22-24 ianuarie 2020, după care restricțiile impuse din cauza pandemiei i-au determinat pe parteneri să organizeze întâlnirile în mediul virtual. A doua întâlnire s-a derulat online, fiind găzduită de Kaunas și având ca tematică „Guvernare participativă și implicarea societății civile în elaborarea politicilor interculturale”. Evenimentul a avut loc online pe platforma ZOOM, în perioada 13-15 aprilie 2021.

Sursa de finanţare a proiectului: Programul “Europe for Citizens”, Strand 2 – Democratic engagement and civic participation, Networks of Towns.