Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160

12/2018

Proiect “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA:482/Cod SMIS2014+:119160

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Valoarea totală a proiectului: 250.001,04 lei.

Asistenţă financiară nerambursabilă: 245.000,98 lei

Contribuţia proprie buget local: 5.000,06 lei

Durata: 23.07.2018 – 23.11.2019

Obiectivul general al proiectului îl constituie completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de management al calitatii si masurare a performantei „Balance Scorecard” (BSC).
 • Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta Municipiului Timisoara.
 • Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la nivelul Municipiului Timisoara in vederea realizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • administratia publica locala de la nivelul Municipiului Timisoara va beneficia de noi instrumente in vederea evaluarii performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor
 • desfasurarea activitatilor specifice administratiei publice locale in contextul aplicarii normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC prin intermediul instruirii angajatilor in acest sens si a evaluarii performantelor acestora.
 • standardizarea si codificarea interna integrata a sistemelor de management al calitatii în contextul activitatilor specifice administraþiei publice locala si al raporturilor cu cetatenii

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni începând cu data de 23.07.2018.

Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de proiect constituită la nivelul Municipiului Timişoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice- Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Informaţii suplimentare: persoana de contact Magdalena Nicoara-Şef Serviciu Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională Nationala şi Locală, si Gabriela Volosciuc Manager de Proiect, tel: 0256/408.430,fax:0256/408.380,email:magdalena.nicoara

@primariatm.ro, [email protected].

MANAGER PROIECT  

GABRIELA VOLOSCIUC


Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 Data: martie 2020

Finalizare proiect “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA:482/Cod SMIS2014+:119160

 

Municipiul Timişoara, in calitate de beneficiar a derulat proiectul Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA 482/Cod SMIS 191160, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP”, Contract de finanțare nr. 199/23.07.2018.

Valoarea totală a proiectului: 250.001,04 lei.

Valoarea cofinantarii UE: 212.500,88 lei.

 

Obiectiv general al proiectului –  completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor.

 

Prin implementarea activitatilor proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate, respectiv:

 • administratia publica locala de la nivelul Municipiului Timisoara a beneficiat de noi instrumente in vederea evaluarii performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor prin elaborarea procedurii pentru implementarea sistemului de management al calitatii BSC (Balance Scorecard);
 • angajatii aparatului de lucru al primarului municipiului Timisoara au fost instruiti in ceea ce priveste desfasurarea activitatii specifice administratiei publice locale  in contextul aplicarii normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC.
 • standardizarea si codificarea interna integrata a sistemelor de management al calitatii.

Implementarea proiectului a fost asigurată de o echipă de proiect constituită la nivelul municipiului Timişoara, în colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

 

Data inceperii proiectului: 23.07.2018

Data de finalizare a proiectului: 23.05.2020.

 

Date de contact: Magdalena Nicoară – Director Direcția Dezvoltare, Alina Mara – Manager Proiect, tel: 0256/408.430, fax:0256/408.380, email:[email protected], [email protected]

LIVRABIL ACTIVITATEA 3.1.1. – IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL PERFORMANȚEI FOLOSIND METODOLOGIA BALANCED SCORECARD

 

 

                                                                                                                                     Conținut afiș

 Titlul proiectului “Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA:482/Cod SMIS2014+:191160

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Obiectivul proiectului este completarea sistemelor de management al calității existente la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara, cu sistemul de management al calității și măsurare a performanței „Balance Scorecard” BSC.

Scopul proiectului  consolidarea capacității instituționale a Municipiului Timișoara si adaptarea serviciilor adresate cetațenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Introducerea la nivelul administrației publice a Municipiului Timișoara a sistemului de management al calității si măsurare a performanței „Balance Scorecard” (BSC).
 • Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor schimburi de experiență cu alte autorități publice in acest sens, pornind de la experiența Municipiului Timișoara.
 • Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calității deja funcționale la nivelul Municipiului Timișoara în vederea realizării unui sistem unitar de management al calității si de măsurare a performanțelor, care să contribuie la consolidarea capacității instituționale, la eficientizarea si creșterea calității serviciilor adresate cetățenilor.

Data de începere:  23.07.2018.

Valoarea totală a proiectului: 250.001,04 lei.

Valoarea cofinanțării UE: 212.500,88 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 22 luni.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020