Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul AS TRANSFER – BILBAO AS-FABRIK TRANSFER NETWORK

Prezentare proiect

Municipiul Timişoara participă, în calitate de partener, la proiectul „BILBAO AS-FABRIK TRANSFER NETWORK”, acronim AS TRANSFER, finanțat în cadrul Programului URBACT III – Mecanismul de transfer Acțiuni Inovative Urbane, un proiect pilot care prevede crearea unei reţele de schimb de cunoștințe cu oraşe care lucrează pe concepte privind industria 4.0 şi transferul inovaţiei conceptului AS-FABRIK, dezvoltat de oraşul Bilbao din Spania, în alte trei orașe europene.

Liderul proiectului este Bilbao Ekintza – Societatea de dezvoltare economică a orașului Bilbao (Spania), iar partenerii de proiect sunt Agenția de Dezvoltare Regională a orașului Bielsko-Biala (Polonia), Municipiul Tartu (Estonia) și Municipiul Timișoara (România). Proiectul are o durată de 18 luni și se implementează în perioada 09.03.2021 – 09.09.2022.

AS-FABRIK este un concept, dezvoltat în ultimii trei ani în Bilbao, pentru a creşte competitivitatea sectorului de servicii avansate din Bilbao şi a-l conecta mai bine la cerinţele de transformare digitală din sectorul de producţie (industria 4.0). În acest context, oraşul Bilbao a înfiinţat o alianţă strategică cu întreprinderile, universităţile, furnizorii locali de servicii şi antreprenorii pentru a crea un nou ecosistem bazat pe piloni inovatori, găzduit într-un spaţiu personalizat pentru experimentare şi incubare de noi servicii. AS-FABRIK facilitează prototiparea noilor modele de afaceri şi sprijină start-up-urile specializate care beneficiază de un test Fab Lab (laborator/atelier de mici dimensiuni în care se fabrică produse digitale) de produs minim viabil (MVP) pentru validarea pe piaţă a noilor produse şi servicii. În acel spaţiu sunt testate noi programe de educaţie pentru studenţi, antreprenori şi profesionişti care abordează noile provocări ale industriei 4.0 şi ale economiei digitale, în timp ce acţiunile în reţea, susţinute de instrumente IT dedicate, asigură corelarea între cerere şi ofertă.

Proiectul AS TRANSFER oferă Municipiului Timișoara posibilitatea de a transfera know-how-ul, dezvoltat de orașul Bilbao în conceptul AS-FABRIK, pentru transformarea digitală a industriei (industria 4.0) și adaptarea forței de muncă la noile cerințe. De asemenea, proiectul va ajuta la o mai bună înțelegere a modului în care oferta de educație poate fi conectată la nevoile de dezvoltare locală, oferind o imagine de ansamblu cu privire la politicile relevante care ar trebui angajate pentru a susține dezvoltarea locală.

Industria 4.0 implică nu numai o adaptare a producției la nevoile individuale ale clientului, ci și o adaptare a pieței muncii și a abilităților la nevoile industriei 4.0. Din acest punct de vedere, importanța rezidă în dimensiunea calitativă a cererii și ofertei de muncă. Având în vedere complexitatea și dinamica tehnologiilor inteligente din industria 4.0, lucrătorii (angajații) tind să devină mai degrabă lucrători ai cunoașterii. Au nevoie de flexibilitate pe piața muncii și de o educație care se bazează pe un proces de învățare care se potrivește noilor cerințe ale standardelor industriei 4.0. În același timp, sistemul educațional trebuie să semene cu o fabrică inteligentă în ceea ce privește structura sa modulară, trebuie să răspundă nevoilor de învățare pe tot parcursul vieții și, mai presus de toate, ar trebui să permită dezvoltarea de programe educaționale cu scopul de a introduce în mod combinat dinamica abilităților necesare pe piața muncii.

Metodologia dezvoltată de orașul Bilbao pentru a spori colaborarea dintre autoritățile locale, universități și mediul economic ar inspira crearea unui nou ecosistem în Timișoara cu impact relevant în ceea ce privește modul de abordare local. Programele de formare adaptate – dezvoltate pentru studenți, antreprenori și profesioniști pentru a dobândi abilități și competențe pentru a satisface noile cerințe din industrie și modalitățile eficiente de a sprijini crearea și dezvoltarea de noi întreprinderi și locuri de muncă specializate – ar inspira și ajuta autoritățile locale să adopte măsuri pentru a crește competitivitatea industriei locale și a o conecta mai bine la cerințele de transformare digitală.

Ca rezultat final, oraşele partenere în acest proiect pilot vor trebui să dezvolte planuri de investiţii/acțiune pentru a finanţa soluţii inovatoare.

Valoarea totală a proiectului este de 502.825,00 EUR, din care finanțarea suportată de către Uniunea Europeană este de 351.977,50 EUR, iar contribuția proprie a liderului de proiect împreună cu partenerii este de 150.847,50 EUR.

În ceea ce privește bugetul aferent Municipiului Timișoara pentru finanțarea activităților de implementare a proiectului, acesta este în cuantum 100.115,00 EUR, din care:

  • contribuția FEDR: 70.080,50 EUR (reprezentând 70% din bugetul alocat);
  • cofinanțare națională de la bugetul de stat prin MDLPA: 13.014,95 EUR (reprezentând 13%);
  • contribuția proprie a Municipiului Timișoara: 17.019,55 EUR (reprezentând 17%).

 

Mai multe informații la adresa: https://urbact.eu/as-transfer