Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul ,,Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA cod smis 139099

DESCRIERE PROIECT:

,,Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA cod smis 139099

Municipiul Timişoara, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ și cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA a depus spre finanțare în data de 28.08.2020, în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, proiectul  ,,Dotare unități sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, cod smis 139099.

În urma parcurgerii etapelor procesului de evaluare, proiectul a fost aprobat spre finanțare, fiind semnat contractul de finanțare nr.603/28.06.2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ” și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” în vederea limitării răspândirii virusului SARS –CoV-2.

Dotarea corespunzătoare cu echipamente medicale, materiale sanitare și echipamente de protecție a celor 2 unități sanitare publice are ca scop asigurarea funcționării acestora la capacitate maximă.

Rezultatele așteptate:

  • Prin implementarea activităților propuse, proiectul contribuie la realizarea indicatorului de rezultat al POIM 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare, respectiv dotarea cu echipamente medicale, echipamente de protecție medicală, a unităților sanitare cu rol în gestionarea crizei sanitare din Municipiul Timișoara- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU;
  • Reducerea riscului de răspândire și de infectare cu virusul SARS –CoV-2, prin creșterea capacității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „DR. VICTOR BABEȘ” Timișoara și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „LOUIS ȚURCANU Timișoara, de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni, începând cu data de 01.02.2020 și până la data de 31.12.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 15.560.119,45 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR  este de 15.560.119,45lei (inclusiv TVA).

Valoarea co-finanțării  eligibile a Beneficiarului este 0.

 

Date de contact:

Municipiul Timișoara, adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1,

cod postal 300030, Tel. 0256/408.430, Fax:0256-408.380,

 email: [email protected], www.primariatm.ro

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Descriere proiect