Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, SMIS 141119

                                                      Proiectul ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, SMIS 141119

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Iunie 2021

 

 

DESCRIERE PROIECT:

,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”

SMIS 141119

Municipiul Timişoara, în parteneriat cu Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, a depus spre finanțare în data de 23.09.2020, în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, proiectul ,,Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19” – SMIS 141119.

În urma parcurgerii etapelor procesului de evaluare, proiectul a fost aprobat spre finanțare, fiind semnat contractul de finanțare nr. 594/16.06.2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii sanitare a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin investiții în dotări necesare pentru a contribui la răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19.

Scopul proiectului constă în asigurarea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de gestionare a crizei sanitare prin modernizarea infrastructurii sanitare a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, ca urmare a achiziționării de echipamente noi, ce va genera o creștere calitativă a serviciilor medicale oferite dar și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătățind astfel starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Rezultatele proiectului:

  • Scăderea cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
  • Scăderea timpului necesar pentru evaluarea și diagnosticul pacienților Covid și nonCovid prezentați precum și creșterea calității actului medical efectuat.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 01.09.2020 și până la data de 31.12.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 29.795.240,00 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR  este de 29.795.240,00 lei (inclusiv TVA).

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este 0 lei.

Date de contact:

Municipiul Timișoara, adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1,

cod postal 300030, Tel. 0256/408.430, Fax:0256-408.380,

 email: [email protected], www.primariatm.ro

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.