Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială”

Informații proiect

Nume proiect: „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială”

Program: ERASMUS+

Acţiunea: Partnerships for Creativity/Parteneriat pentru creativitate (KA227)

Coordonator proiect: organizația „Solaris Foerderzentrum fuer Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen”, cu sediul în Chemnitz (Germania)

Perioada de implementare: iunie 2021 – mai 2023.

Contribuția financiară: În acest proiect Primăria Municipiului Timișoara nu are nicio contribuție financiară proprie în calitatea sa de partener

Grant proiect: 276.410,00 EURO

Grant pentru Municipiul Timișoara: 18.555 EURO, defalcat pe câteva categorii de cheltuieli

Nr. proiect: 2020-1-DE03-KA227-SCH-093721

HCL aprobare proiect: 322/07.09.2021

Dispoziție primar pentru unitatea de implementare a proiectului: 1763/13.10.2021

Coordonator proiect: organizația „Solaris Foerderzentrum fuer Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen”, cu sediul în Chemnitz (Germania)

Parteneri

  1. Portugalia: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PINHEIRO E ROSA
  2. Portugalia: Instituto Lusíada de Cultura
  3. Letonia: Cēsu novada pašvaldība
  4. Letonia: Friendly Appeal Cesis State Grammar School
  5. România: Municipiul Timișoara

Proiectul „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială” se înscrie în obiectivele programului Capitală Europeană a Culturii conceput „cu scopul de a apropia popoarele Europei” şi de a celebra contribuţia oraşelor la dezvoltarea culturii. Popularitatea programului, influenţa culturală, socială şi economică tot mai sporite în ultimii ani, precum şi impactul implicării civice asupra comunităţilor şi regiunilor determină şi nevoia unei mai extinse colaborări între oraşe universitare.

Proiectul adoptă o abordare transnațională. Deoarece atât implicarea civică, cât și educația sunt domenii foarte dinamice, profesorii și formatorii sunt obligați să conlucreze întotdeauna (transnațional) cu antreprenorii, mentorii, investitorii, factorii de decizie politică și societatea civilă pentru a se asigura că programele lor de învățământ sunt infuzate cu cunoștințele adecvate care ar asigura succesul absolvenților.

Obiective

Obiectivul Municipiului Timișoara este acela de a valorifica abilitățile Timișoarei în vederea susținerii – din toate punctele de vedere – a Proiectul Timișoara – Capitală Culturală Europeană, menținându-l ulterior anului de festivități într-o formă durabilă.

 

Din acest motiv, proiectul „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială” reprezintă un demers binevenit.

 

Prezentul proiect ar fi folosit pentru a extinde proiectele anterioare prin dezvoltarea implicării civice și educației în contextul viitorului an 2023.

Analizând impactul pe termen lung, proiectul EXPLORE + va contribui direct la obiectivele programului Erasmus+, în contextul priorităților apelului extraordinar din anul 2020.

 

Totodată, contribuie la trei dintre cele patru obiective UE comune ale cadrului strategic pentru cooperarea europeană în educație și formare (ET 2020), după cum urmează:

  1. îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
  2. promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active;
  3. îmbunătățirea spritului creator și novator, incluzând aici și antreprenoriatul, la toate nivelele de educație și formare.

 

În același timp, va contribui la cadrul politicilor locale / regionale din domeniul educației, care sunt inspirate sau complementare cu ET 2020. Va contribui și la creșterea „nivelului de conștientizare” și „de implicare” al tinerilor în cadrul mișcărilor care promovează obiectivele europene de tineret. În acest sens, vor avea loc mai multe evenimente comune de formare / mobilitate.

 

În acest context, Municipiul Timişoara, ca partener în proiect, are de câştigat prin împărtăşirea din experienţa şi bunele practici care vor fi analizate în cadrul reuniunilor internaţionale preconizate. De asemenea, ca oraş european definit prin dialogul intercultural, Timişoara a fost şi este un oraş în care multi-culturalitatea şi toleranţa etnică şi religioasă sunt componente definitorii, fapt pentru care poate contribui cu experienţa sa la dialogul trans-european care se va realiza în cadrul proiectului. În consecinţă, proiectul reprezintă o oportunitate pentru Timişoara de a implica activ membri comunităţii în valorificarea viitoare a titlului de Capitală Europeană a Culturii (CEC) prin prisma dialogului şi a combaterii discriminării.

 

Menționăm și faptul că în acest proiect, coordonatorul este din orașul Chemnitz, care va fi – la rândul său – Capitală Europeană a Culturii în anul 2025. În acest mod se poate realiza un transfer constant de know-how între cetățenii și profesioniștii din cele două orașe care vor fi CEC în curând.

Proiectul oferă Timişoarei oportunitatea de a mobiliza cetăţeni care să ia parte activă la dezbaterea problemelor la nivel european, în oraşele şi ţările partenere în proiect şi în găsirea de soluţii pentru a promova valorile fundamentale universal valabile. Proiectul se orientează spre punerea în valoare a potenţialului programului CEC de a contribui la consolidarera specificului multicultural şi diversificarea modalităţilor de integrare şi cooperare a minorităţilor etnice şi a migranţilor, folosind mobilizarea de resurse din cadrul CEC şi permanentizarea unor acţiuni, prin includerea în programele locale şi regionale multi-anuale de finanţare, în strategii, programe şi planuri de acţiune pentru oraşele şi regiunile participante în proiect, pentru pentru factorii de decizie de la nivel naţional şi european. În cadrul proiectului, partenerii vor analiza şi împărtăşi modalităţi de abordare şi exemple de bună practică în combaterea discriminării şi stimularea implicării civice.

 

Prin sinergia părților interesate, din mai multe țări ale UE și din diferite sectoare, proiectul va oferi un sistem abordat din mai multe puncte de vedere și mai realist, centrat pe analiza nevoilor. Acest lucru va contribui la adaptarea competențelor educaționale la nevoia reală a formatorilor / părților interesate din întreaga UE, precum și la creșterea nivelului conștiinței civice locale.

 

Totodată, proiectul valorifică și dezvoltă în continuare cunoștințele rezultate din evenimentele „Capitala culturii UE” din Timișoara (România), una dintre primele inițiative de acest fel care abordează educația în Europa.

EXPLORE+ încurajează preluarea pe scară mai largă a specializării tematice complementare, a experiențelor, a abordărilor metodologice prin reunirea părților interesate din diferite țări din UE și din diferite sectoare. În consecință, acesta își propune să ofere un amestec multilateral și mai realist de abilități necesare implicării cetățenești, în contextul noilor cerințe și tendințe din domeniul educației.

 

Proiectul contribuie la creșterea nivelului de implicare civică la nivelul Europei și la generarea de beneficii intersectoriale, de la producție la educație sau implicare cetățenească prin incluziune socială.

Activități

Kickoff meeting, Chemnitz (Germania)

Workshop Agenda

 Localizare pe hartă

 

workshop agenda

localizare pe hartă

     

 

workshop agenda

localizare pe harta