Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video”

Prezentare proiect

Trafic management şi supraveghere video

Proiect depus la ADR Vest în data de 06.01.2012

Contract de finanţare nr. 3620 semnat în data de 29.01.2013

Valoare totala (cu TVA): 43.762.356,71 lei, din care:

– contribuţie FEDR: 35.133.046,17 lei

– contribuţie Buget de Stat: 7.717.464,40 lei

– contribuţie Buget Local Timişoara: 911.846,14 lei (874.500,22 lei – 2% din cheltuielile eligibile + 37.345,92 lei – cheltuieli neeligibile).

Perioada de implementare: 12 luni, din care perioada de execuţie a lucrărilor: 9 luni. În primele 3 luni se vor derula procedurile de atribuire a contractelor de lucrări şi servicii prevăzute în proiect: servicii de audit financiar, servicii de publicitate şi promovare a proiectului, servicii de consultanţă pentru managementul extern al proiectului, servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier, furnizarea sistemului de management al traficului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, identificate prin Studiul de Trafic;
 2. Dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video);
 3. Îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara;
 4. Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret de supraveghere video metropolitană;
 5. Crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara.

Indicatorii folosiţi pentru monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea sistemului integrat pentru managementul traficului;
 • Amenajarea Centrului de comandă integrat pentru trafic şi supraveghere video;
 • Intersecţii nou semaforizate: 44;
 • Intersecţii modernizate: 90;
 • Intersecţii supravegheate video: 134;
 • Camere de supraveghere instalate în intersecţii: 230 buc.;
 • Radare de viteză: 7 buc.;
 • Radare de informare: 13 buc.;
 • Panouri cu afişare numerică: 13 buc.;
 • Sistem de detecţie a trecerii pe roşu: 37 buc.;
 • Panouri afişare mesaje variabile: 17 buc.

Proiectant: S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., Bucureşti

Trafic management şi supraveghere video

Contractul de furnizare a sistemului de management al traficului și de supraveghere video: contract nr.99/23.04.2015, încheiat cu asocierea SC Swarco Traffic România SRL – lider, SC Avitech.Co SRL și SC Swarco Mizar SPA.

Valoarea estimată a contractului de furnizare a fost de 34.414.883,38 lei fără TVA iar valoarea la care s-a tribuit contractul este de 19.960.632 lei, la care se adaugă TVA.

Duara de execuție a contractului este de 7 luni.

Rezultatele proiectului:

 • Realizarea sistemului integrat pentru managementul traficului;
 • Amenajarea Centrului de comandă integrat pentru trafic şi supraveghere video;
 • Intersecţii nou semaforizate: 44;
 • Intersecţii modernizate: 90;
 • Intersecţii supravegheate video: 134;
 • Camere de supraveghere instalate în intersecţii: 230 buc.;
 • Radare de viteză: 7 buc.;
 • Radare de informare: 13 buc.;
 • Panouri cu afişare numerică: 13 buc.;
 • Sistem de detecţie a trecerii pe roşu: 37 buc.;
 • Panouri afişare mesaje variabile: 17 buc.

Suplimentar față de prevederile caietului de sarcini, furnizorul oferă 23 de facilități tehnice relevante pentru implementarea sistemului, conform listei anexate.

– Cerinte CCC/UTC:

F.1. Rute ale vehiculelor de interventie

F.2. Capabilitati ale sistemului de management al traficului ca de exemplu managementul parcarilor; detectia incidentelor; sistem de recunoastrere a placutelor de identificare; managementul autostrazilor; managementul mediului de trafic etc.

 

– Cerinte Arhitectura Modulara Sistem Software:

– Module Parcare:

F.3. Controlul Panourilor de Mesaje Variabile.

F.4. Controlul Semnelor de ghidare.

F.5. Colectarea datelor despre parcari.

F.6. Managementul Zonelor de Parcare.

F.7. Managementul Rutelor de Parcare.

F.8. Managementul Ghidarilor.

– Module Control Trafic:

F.9. Simularea sistemului adaptiv de control al traficului.

F.10. Managementul versiunii & documentului.

F.11. Rute ale Traficului de urgenta.

F.12. Obiecte de simulare (VISIM etc).

F.13. Situatii de trafic

F.14. Calcularea timpilor de transport.

– Module Management Trafic:

F.15. Detectia si managementul incidentelor.

F.16. Managementul Autostrazi.

F.17. Managementul mediului de stocare.

F.18. Managementul Lucrarilor & Evenimentelor rutiere.

F.19. Model activ de trafic.

F.20. Managementul mediului de trafic.

F.21. Interfete grafice utilizator subsisteme externe.

F.22. Situatii de trafic.

F.23. Calculul timpilor de transport.

Comunicate

Raport proiect

RAPORT DE EVALUARE a impactului achiziţiei publice de servicii de publicitate media realizate în cadrul proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video”