Primăria Municipiului Timișoara

Promovarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara” cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063: