Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Proiect de hotarare din 11.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2009 - privind Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9.634/25.04.2018 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 9.634/25.04.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 07.05.2018;
Având în vedere adresa S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000.637/19.03.2018 prin care se solicită modificarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.9 lit.(c) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu dispozițiile art.8 alin.(2) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;
Având în vedere prevederile art. 303 alin.(1) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul nr.91/2007 al ANRSC;
Având în vedere prevederile art. 4 și 5 din Ordinul nr. 483 / 2008 al ANRSC privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) litera c) și d) și alin.(6) litera a) pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificările la Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Noul Regulament al serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara va avea structura prevăzută în Anexa 2 din prezenta hotărâre.

Art. 3 : Celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara