Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 24.04.2018
privind aprobarea graficului de plăti aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9563/24.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9563/24.04.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Directiei Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor, Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile articolelor legii 325/14.07.2006, Art.35 aliniat 1,litera E si ordonanta 36/2006 art.5^2 aliniatul 1, ale HCL 76/23.02.2018
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. a si d, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba graficul de plăti aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, conform punctului 3 din oferta, inregistrata la COLTERM SA, cu nr. 5568/24.04.2018.

Art. 2: Aprobarea constituirii depozitului de 6.000.000 lei intr-un cont de garantii la dispozitia Termoficare Oradea SA, suma existenta la data prezentei in conturile COLTERM SA

Art. 3: Mandatarea Primarului Municipiului Timisoara si a altor persoane numite de catre acesta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si al COLTERM SA in vederea urmaririi respectarii graficului de plati.

Art. 4: Prezenta se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara