Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 24.07.2007
privind atribuirea prin contract de concesiune fără licitație publică către SC AGN GROUP SRL, a suprafeței de 60 de m.p. din terenul cuprins în C.F. nr. 137057, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr............................. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre SC AGN GROUP SRL la nr. D72007 - 003810 / 24.07.2007;
In conformitate cu art. 15 lit. e din Legea nr. 50 / 1990 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin2 lit .c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicata;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicata ;


HOTARASTE

Art.1. : Se aproba concesionarea fără licitație publică către SC AGN GROUP SRL cu sediul in Timisoara str. DEMETRIADE nr. 1 a terenului în suprafață de 60 m.p. din parcela cu nr. top= 1723/2/1/1/1/1/b/5 in suprafața totala de 12531 mp , inscris in cf = 137057 Timisoara , proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , pe o perioadă de 49 ani cu plata redevenței anuale, de 3270 RON , stabilită prin fisa de evaluare a terenului , intocmita la data de 24.07.2007 de catre exp ANEVAR ing. Ligia Balanescu , conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarire.
Destinația acestui teren ce se concesionează, va fi conform Certificatului de Urbanism nr. 3723/26.06.2007 de parcare subterană alipită (extindere) de clădirea S+P+6 E +Ep., Autorizată cu A.C. nr. 203/30.01.2007, iar suprateran va fi amenajat în alei pietonale și spații verzi.
Întreținerea aleilor și a spațiului verde se face de către concesionarul SC AGN GROUP SRL și nu se va putea îngrădi.

Art.2.: Dezmembrarea terenului concesionat se va face prin grija concesionarului , care va suporta și taxele necesare întocmirii și avizării documentației de dezmembrare, înainte de expirare a Autorizației de construire a parcării subterane .

Art. 3. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art.4.: Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. AGN GROUP SRL Timisoara;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara