Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 24.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și servicii" str. Gh. Asachi nr. 1, 1/A și str, Cronicar I. Neculce nr. 2, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-002552/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.2 lit. c si alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
Văzând avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 05.III/07.06.2007


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și servicii" str. Gh. Asachi nr.1, 1/A și str. Cronicar I. Neculce nr.2, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. ITAL-ROM CONSTRUCȚII S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 02/ASC/06, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime și procentul de ocupare a terenului - în conformitate cu avizul CTATU nr.05.III/07.06.200, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr.TH 2007-002160/14.06.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 933 mp, este înscris în C.F. nr. 1172 Timisoara, având nr. cadastral 7307 - în suprafață de 316 mp., înscris în C.F. nr. 1171 Timisoara, având nr. cadastral 7306/1 - în suprafață de 309 mp., înscris în C.F. nr. 14476 Timisoara, având nr. cadastral 7306/2 - în suprafață de 308 mp., fiind proprietatea S.C. ITAL-ROM CONSTRUCȚII S.R.L.

Art. 4 Autorizarea construcțiilor se va face după ce suprafața ocupată de extinderea str. Cronicar Ioan Neculce va deveni domeniu public al Municipiului Timișoara. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism. Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilități și ale organismelor abilitate;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Control și Audit Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrul de Consiliere Cetățeni;
-Beneficiarului S.C. ITAL-ROM CONSTRUCȚII S.R.L ;
-Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
-Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara