Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 12.12.2017
privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice și de autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC 2017-28387/12.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara. domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr SC2017-28389/12.12.2017 al Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic, anexa la Raportul de specialitate nr SC2017-28389/12.12.2017;
Avand in vedere minuta dezbaterii publice din data de 07.12.2017, nr .SC2017-31101/12.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.383/05.07.2013 - privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și constituirea Comisiei de Atestare și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/08.12.2015 - privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și componența Comisiei de Atestare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/05.07.2013;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 215/27.05.2016 - privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului local 383/05.07.2013, modificată, referitoare la Metodologia de Atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara
În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 - privind înființarea,organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată:


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă metodologia de atestare a persoanelor fizice și de autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba formatul certificatului de atestare a calitatii de administrator de imobile si al autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de administrare imobile, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice dispozitie contrara.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara