Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 22.10.2019
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara in suprafata de 14000mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini in vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investitii -Construire baza sportiva TIP1 din Municipiul Timisoara, judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26786/22.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-26786/22.10.2019  al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-26786 / 22.10.2019
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa cu numarul 11021/ 17.10.2019 si inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2019-26411/17,10,2019 prin care  Compania Nationala de Investitii ne informeaza ca obiectivul de investitii ,,Construire baza sportiva TIP 1 ,str. C.Radulescu nr.6 a fost introdus pe Lista sinteza a subprogramului ,,Complexuri Sportive"aprobata prin Ordin M.D.R.A.P ,nr.2833/09.10.2019.
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului cu nr.16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de investitii ,,C.N.I."S.A
In conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1)lit g, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara ,inscris in evidenta mijloacelor fixe a UAT cu numarul de inventar 6756 avind valoare de inventar 7.658000 lei, in suprafata de 14000mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini , iin vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investitii  -Construire baza sportiva TIP1 din Municipiul Timisoara ,judetul Timis

Art. 2: Amplasamentul se va preda  viabilizat,conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementarilor in viguare.

Art.3: Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara ,judetul Timis a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electric ,apa, canal , gaz ).in sensul cuprinderii sumelor necesare in bugetul local

Art.4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara ,judetul Timis se obliga sa asigure in conditiile legii suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului

Art.5: Consiliul Local al Municipiului Timisoara ,judetul Timis se obliga ca  dupa preluarea amplasamentului si a obiectivului realizat sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani

Art. 6:  Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
  - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
  - Primarului Municipiului Timisoara;
  - Serviciului Juridic;
 - Directiei Urbanism;
  - Directiei Dezvoltare;
 - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
 - Directiei Economice;
 - Directiei de Mediu;
 - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I ESt;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
 - Serviciului Scoli - Spitale;
  - Biroului Sport - Cultura;
 - Directiei Comunicare - Relationare;
 - Biroului Audit;
 - Biroului Managementul Calitatii;
 - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
 - Companiei Nationale de Investitii ,,C.N.I."SA
 - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara