Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 26.11.2018
privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 25.10.2018, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-28063 din data de 26.11.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei IV - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara., modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.99/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.100/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al ședinței Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legela locuinței;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 5 lit. a și art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea apartamentului 10 din str.Polonă nr.27 (fost cămin 5) către Tâmpu Ioan, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.2 : Se aprobă repartizarea apartamentului 13 din str.Dacilor nr.8 către Mitran Aurel, în vederea încheierii contractului de închiriere.


Art.3 : Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str.Memorandului nr.56 către Rădulescu Doru, în vederea încheierii contractului de închiriere.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest.


Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Locuințe;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;
- Numiților Tâmpu Ioan, Mitran Aurel, Rădulescu Doru.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara