Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 18.10.2019
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a ap. magazii , situat in str. Romulus , nr. 32, etaj parter, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U7, nr. cadastral 413788-C1-U7 si a ap. 2, situat in str. Romulus , nr. 32, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U4, nr. cadastral 11876/III, la pretul total de vanzare de 110.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

                Avand in vedere raportul de specialitate privind oportunitatea proiectului de hotarare cu nr.                                          - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU si expunerea de motive cu nr.                                                     ;
          Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
   
    Avand in vedere  solicitarea  inregistrata  cu nr. de mai sus, primita  de la BILC MARIN si PETROMANEANT DANIEL GHEORGHE , in calitate de coproprietari a imobilului  situat in  Timisoara,  str Romulus,  nr 32,  jud Timis,    prin care solicita  Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a ap magazii , situate in str Romulus , nr 32, etaj parter, evidentiat in CF 413788-C1-U7, nr cadastral  413788-C1-U7 unde la Partea I.Descrierea Imobilului la rubrica Observatii/Referinte figureaza : " spatiu alimentatie  publica-magazii, cu 6 magazii si dus si cu 146/1250 mp teren in proprietate 11.68% pci generale  si 14.66%pci ale Corpului A " cu suprafata utila de 100,53 mp  si a ap 2, situat in str Romulus , nr 32, evidentiat in CF 413788-C1-U4, nr cadastral  11876/III unde la Partea I.Descrierea Imobilului la rubrica Observatii/Referinte figureaza : " situat in corpul B in curte, compus din 1 camera, bucatarie, camara alimente, o magazie in curte si 52/1250 mp teren in proprietate " cu suprafata utila de 33,28  mp ;

        Avand in vedere adresa cu   nr 3424/03.10.2019 emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca in cnf cu art 4 alin 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.  Imobilul mentionat anterior este inclus in Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM-II-s-B-06098, poz 63 in Lista monumentelor istorice 2015.

        Avand in vedere adresele emise de catre  Directia de Urbanism, Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest Compartimentul SAD si Biroul Locuinte ,  Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunica faptul ca imobilul mentionat anterior  , nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;        

        Avand in vedere  prevederile art. 2 din Hotararea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;      
Avand in vedere prevederile  art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n  si art 139 din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ ,


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. magazii , situat in str. Romulus , nr. 32, etaj parter, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U7, nr. cadastral  413788-C1-U7 si a ap. 2, situat in str. Romulus , nr. 32, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U4, nr. cadastral  11876/III, la pretul total de vanzare de 110.000 euro  .

Art.2:  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II  Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.3:   Prezenta hotarare se comunica:
    - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
    - Primarului Municipiului Timisoara;
    - Serviciului Juridic;        
    - Directiei Urbanism;
    - Directiei Dezvoltare;
    - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
    - Directiei Economice;        
    - Directiei de Mediu;        
    - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
    - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
    - Serviciului Scoli Spitale;
    - Compartimentului Sport;                
    - Directiei Comunicare
    - Serviciul UIP Infrastructura pentru Cultura
    - Biroului Audit;
    - Biroului Managementul Calitatii;
    - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
    - dlui BILC MARIN si PETROMANEANT DANIEL GHEORGHE
    - Mass -media locale.  

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara