Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 06.11.2019
privind privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara a terenului inscris in C.F.447329 Timisoara, ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre LOMAS SERV SRL si trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
      Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT2019 - 6639 / 05.11.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri,Terenuri II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic CT2019 - 6639 / 06.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;        
      Avand in vedere Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate autentificata cu numarul 1847 din 10.10.2019 la Uniunea Nationala a Notarilor Publici-Societate Profesionala Notariala CIORICA MARIN EUGEN - MAGHIARU ANA ADRIANA de catre Notar Public CIORICA MARIN EUGEN;
      In conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) si art. 889,  din Codul Civil;
      Avand in vedere prevederile art. 296, alin. (2)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2)  lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      Avand in vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a terenului  situat in Timisoara, zona Freidorf/N.Andreescu, inscris in C.F. nr. 447329 Timisoara, cu nr. cad.447329 in suprafata de 2999 mp.

Art. 2: Se aproba trecerea terenului mentionat la Art.1 din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara, in vederea realizarii unui drum, conform PUZ aprobat prin HCLMT 458/13.09.2018.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
  - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;        
  - Primarului Municipiului Timisoara;
  - Serviciului Juridic;        
  - Directiei Economice;        
  - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;        
  - Directiei Urbanism;
  - Directiei Dezvoltare;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;                
  - Directiei Comunicare - Relationare;
  - Directiei de Mediu;        
  - Biroului Managementul Calitatii;
  - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;        
  - Biroului Audit;
  - O.C.P.I. Timis;
  - Lenzini Margherita, administrator al SC LOMAS SERV SRL;
  - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara