Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 15.11.2019
privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................. privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr. ............................... al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara privind privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;         Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr..................................;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate,  protecție socială, turism,  ecologie, sport  și  culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere prevederile Legii nr.17/2000 privind persoanele vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu completările și modificările ulterioare;
       Având în vedere prevederile Hotărârii  Nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, Anexa 4 Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, pct.2 și 3.
        În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
           În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă stabilirea contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu, conform anexei 1.

Art.2 Se aprobă modelul Angajamentului de plată pentru beneficiarii de servicii de îngrijire la domiciliu, conform anexei 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Art . 4:  Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
-Mass-mediei locale .

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara