Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 07.12.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea pretului local al energiei termice livrata de Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. si ulterior modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28.181/05.12.2018 privind Oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28.181/05.12.2018 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 07.12.2018 ;
Avand in vedere avizul Directiei Economice din data de 07.12.2018;
Avand in vedere adresele nr. RE2018-002410/12.11.2018 si RE2018-002412/12.11.2017 ale Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 87/19.10.2018;
Avand in vedere Avizul A.N.R.E. nr. 52/18.09.2018;
Avand in vedere Decizia A.N.R.E. nr. 1710/28.11.2017;
Avand in vedere adresa A.N.R.E nr. 81918/26.10.2018;
Avand in vedere Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 265/20.12.2016 si nr. 392/17.10.2017;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
In temeiul prevederilor art. 40 alin. 8 din Legea 325/2006 ce mentioneaza ca preturile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleasi pentru utilizatorii de energie termica in conditii similare de furnizare si definitia pretului local din lege, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderata pretul local avand in vedere: cantitatile de energie termica prognozate a fi produse in centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termica prognozata a fi livrata populatiei si preturile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. in Anexa B la adresa RE2018-002412/12.11.2018,
Avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare;
In conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Avand in vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
In conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 si 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) si (e) si art. 40 alin. 8 si 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica art.1) si va avea urmatorul cuprins: se aproba pretul local de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate de catre Compania Locala de Termoficare Colterm SA la valoarea de 402,10/MWh inclusiv TVA, conform Anexei A si Anexei B care fac parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01 ianuarie 2019.

Art.2: Se modifica art.2) si va avea urmatorul cuprins: se aproba pretul local al energiei termice facturata populatiei de catre Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. la valoarea de 208,12 lei/MWh inclusiv TVA, incepand cu data de 01 ianuarie 2019.

Art. 3: Celelalte articole ale hotararii raman neschimbate.

Art. 4 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia de Asistenta Sociala Timisoara si Compania Locala de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directia de Asistenta Sociala Timisoara;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Companiei Locala de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara