Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 14.10.2019
privind aprobarea atribuirii sau schimbarii a 23 de denumiri la strazi si 1 cartier din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26227/16.10.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019-26227/16.10.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.10.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-26227/16.10.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile aduse de Legea nr. 48/2003, Legea nr. 76/2007 si Legea nr. 279/2007;
Conform dispozitiilor OUG nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, art. 136 alin.8, art. 196 alin 1 lit.a, art. 129 alin.2 lit. c si alin 6 lit.d
Conform dispozitiilor Codului Civil
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative


HOTARASTE

Art.1: Se propune atribuirea sau schimbarea a  23 de denumiri de strazi si 1 cartier astfel: atribuirea de denumiri la 17 strazi, 1 cale, 1 intrare si 1 cartier, schimbarea de denumiri la 4 strazi din Municipiul Timisoara, conform Anexei nr. 1 - "Lista strazi" si Anexei nr.2 - "Planuri strazi".

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Banca de Date Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
     - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
     - Serviciului Juridic;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Comunicare - Relationare;        
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
     - Directiei Cladiei, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Serviciului Scoli - Spitale;
     - Biroului Sport - Cultura;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - I.P.J. TIMIS, Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Timis;
     - Directia de Evidenta a Persoanei Timisoara;
     - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Directia de Administrare a Veniturilor Statului, Biroul Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale;
     - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
     - Compania Nationala Posta Romana S.A., Directia Regionala de Posta Timisoara, Directia Operationala, Serviciul Metodologie si Norme de Lucru;
     - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
     - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara