Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 25.09.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Șerban Petru , situat în Timișoara,str. Câmpului, nr. 71, înscris în CF nr.443093 Timișoara, nr. cadastral 443093,suprafață de 3232 mp teren intravilan-arabil, destinat drumului și zonelor verzi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-005912 din 25.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre,  a Primarului Municipiului Timișoara, domnul    NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2019-005912 din 25.09.2019, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est -Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
           Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-005912/02.10.2019  -Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2019-005912 din 25.09.2019;
           Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
          Având în vedere adresa nr. CT 2019-005912  din 18.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului  Timișoara de către domnul Șerban Petru , pentru imobilul-terensituat în Timișoara , str. Câmpului, nr. 71, prin care ne înștiințează că renunțăla dreptul de proprietate asupra imobilului- teren situat în Timișoara, str. Câmpului, nr. 71, în suprafață de 3232 m.p, reprezentând teren intravilan-arabil pentru drum și zone verzi
          Având în vedere" Declarația de renunțare la dreptul de proprietate",autentificată sub nr. 700 / 10.09.2019, la Societatea Profesională Notarială "Muntean- Popescu"de către Notar Public Popescu Oana ;
        În conformitate cu prevederile art.553 , alin (2) , art. 562, alin.(2) și  art. 889 din Codul Civil;
        În conformitate cu prevederile art. 129, alin(.2), lit. C, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 03.07.2019, art. 296, alin. 2, privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate  de  către Șerban Petru, situat în Timișoara, str. Câmpului, nr. 71, înscris în CF nr.443093 Timișoara,  nr. cadastral 443093,suprafață de 3232 mp teren intravilan-arabil, destinat drumului și zonelor verzi

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului- teren , menționat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum și spații verzi;.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcției Economice - Biroul Evidența Patrimoniului și Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 4  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Iformativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe sit-ul propriu și totodată se  comunică:
           - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
           - Primarului Municipiului Timișoara;
           - Direcției Urbanism;
           - Direcției Tehnice;
           - Direcției Economice;
           - Direcției de Mediu;
           - Direcției Dezvoltare;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
           - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
           - Direcției Comunicare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calității;
           - Compartimentului Control;
           -  dlui Șerban Petru              
           - Mass-media locale;


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara