Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind privind prelungirea contractului de închiriere nr.1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAȚIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIȘOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26020 /14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019-26020 /14.10.2019 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație II Vest.
        Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
       Având în vedere Adresa nr . CT2019-004893/26.07.2019, CT2019-005699/10.09.2019, ASOCIAȚIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIȘOARA, prin reprezentant președinte - Brîdușa Armanca        
       Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de  17.09.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019.;
      Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr. 1596/25.11.2016  încheiat cu ASOCIAȚIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIȘOARA, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, înscris în CF nr. 420005-C1 Timișoara, Nr.top 260, Nr. CF vechi 71, Nr. CF individual 420005-C1-U6, pe o perioada de 3 ani începând cu data 25.11.2019  până la data de 24.11.2022.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adițional .

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST.

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
              - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
              - Primarului Municipiului Timișoara;
              - Direcției Urbanism;
              - Direcției Tehnice;
              - Direcției Economice;
              - Direcției de Mediu;
              - Direcției Dezvoltare;
              - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
              - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
              - Direcției Comunicare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calității;
              - Compartimentului Control;
              - Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara