Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 20.07.2007
privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafețe de teren către SC RETIM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007- 16635/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza art.8 din Legea 218/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteaia, modificată;
Având în vedere HCL nr.71/2007 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor în municipiului Timișoara;
În temeiul prevederilor OUG.54/2006 regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În temeiul art.2 alin.3 lit.(b) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și a art. 120 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 alin 3. din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara, a parcelei cu nr. top.694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 în suprafațăde 25.000 mp în vederea realizării unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile;

Art.2: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă, pe o perioadă de 49 ani, a parcelei cu nr. top. 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 8442 - Chișoda cu suprafața de 25.000 mp, domeniul public al municipiului Timișoara, către SC RETIM SA pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile colectate de pe raza municipiului Timișoara, cu plata unei redevențe de 1,5 %/an din valoarea facturată a materialelor reciclabile valorificate la unitățile de profil;

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător din HCL nr. 71/2007 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor în municipiului Timișoara;

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC RETIM SA - TIMIȘOARA.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- SC RETIM SA- Timișoara;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara