Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 09.01.2007
privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 24.227/29.11.2006 al Serviciului Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din data: 31.01.2006 privind aprobarea implementării proiectului "Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara" de către Primăria Municipiului Timișoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) și orașele înfrățite Gera și Karlsruhe.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.. 109 din data: 30.11.2004 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) și Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile și a revitalizării economice a orașului Timișoara"
Având în vedere prevederile art. 45, art. 46 și art. 47 din Legea nr.422 /2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice;.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1, alin 2 lit. b), c) d) alin 4 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, modificata;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală nr. 215/2001, modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Conceptul Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conceptul Integrat de Măsuri are o valabilitate de 5 ani (2007-2011).

Art. 2. Conceptul Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara constituie reglementarea urbanistică zonală și va sta la baza avizării proiectelor și a urmăririi tuturor lucrărilor de reabilitare a clădirilor și spațiilor publice executate pe raza Municipiului Timișoara.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timișoara (CRUT), Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Direcția Economică și Direcția Urbanism.


Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana;
- Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timișoara
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
- Mass-media locale

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara