Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 06.11.2018
privind privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului Spatiu aferent imobilului din Timisoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, inscris in C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24 ,la pretul de 800.000 euro (nepurtator de TVA).


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere expunerea de motive cu nr SC2018- 26048/06.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr SC2018- 26048/06.11.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 3670 din 23.10.2018 , emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis;
Avand in vedere cererea primita de la BANCA COMERCIALA ROMANA in calitate de proprietara a apartamentului Spatiu ,aferent imobilului din Timisoara Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1,inscris in C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24.
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Biroul Spatii cu alta destinatie , Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli Spitale,
In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) si c), art.123 alin (1) din Legea administratiei publice Locale nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului situat in Timisoara , Piata Sfantu Gheorghe nr.1, situat la S+P+Et.1, inscris in C.F. nr.409947-C1-U24,nr.topo 409947-C1-U24 ,la pretul de 800.000 euro (nepurtator de TVA).

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza se incredinteaza Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Serviciului Juridic
- Directiei Edilitare
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Serviciului Scoli Spitale
- Biroului Sport Cultura
- Directiei Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
-Corpului de control si antifrauda
- BANCA COMERCIALA ROMANA
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara