Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 06.04.2020
Privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr.SC2020-8240/06.04.2020,al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020- 8240/06.04.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. 767/05.03.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune ,conform art.4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale;
Imobilul mentionat mai sus ,este inclus în Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM-II-s-B-06098, poz 63 in Lista monumentelor istorice 2015.
Conform solicitarilor înregistrate cu nr.SC2020-007490/23.04.2020 și CV22020-000010/31.03.2020 de AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spațiului cu altă destinație -ap.SAD2,etaj parter, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12,evidențiat în CF nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII ,cu suprafața utilă de aproximativ 240.02 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare la prețul de 155.000 euro;
Tinând cont de adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest -Compartimentul SAD ,Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul mentionat anterior,nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;
In conformitate cu art.129, alin.2,art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată și cu HCL nr.67/2008 ,modificată prin HCL nr.362/2015;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,etaj parter ,înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la prețul de vânzare de 155.000 euro;

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Augustin Roxana Ioana prin împuternicit av.Oana Cosma;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara