Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 24.10.2019
privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-.......................................... privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-........................................... al  Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
      Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2019-........................;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ............................... -  Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-........................................;
      Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Raportul nr. SC2019-27861/01.11.2019 întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA;
      În temeiul dispozițiilor art. 3 din Anexa 1 și art. 1 din Anexa 1c din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind  guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
      Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
      În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
      În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul nr. SC2019-27861/01.11.2019 întocmit de Comisia de selecție în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.
     Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara va propune candidați pentru funcția vacantă de membru în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către expertul independent, care a fost contractat în acest sens și de către Comisia de selecție a administratorilor societăților din cadrul autorității publice tutelare.

Art. 3: Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și  a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.
      Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică, prin grija  Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.
      Sursa de finanțare a procedurii este asigurată din bugetul local pe anul 2019, la Capitolul 51.02. " Autorități executive".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Societatea  de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 5:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Management al Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Societății de Transport Public Timișoara S.A;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara