Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 29.04.2020
privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara a terenului in suprafata de 208 mp, inscris in CF nr. 439621 Timisoara , ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre SC AS RESIDENCE SRL prin imputernicit Jabri Tabrizi Sohail si SC A&V CONSTRUCT SRL prin imputernicit Ciuta Viorel si trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. CT2020-001391/29.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT2020-001391 din data de29.04.2020 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Munucipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT 2020-001391/29.04.2020-Anexa la Raportul de specialitate nr. CT 2020-001391/29.04.2020 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.CT2020-001391/23.04.2020, inregistrata la Primaria Timisoara de catre SC RESIDENCE SRL prin Sohail Jabri Tabrizi si SC A&V Construct prin Ciuta Viorel pentru imobilul - teren situat in Timisoara,inscris in CF nr. 439621Timisoara, in suprafata de 208 mp, reprezentand teren -intravilan arabil pentru drum ;
Avand in vedere "Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate "autentificata sub nr. 5975/24.10.2016, la Societatea Profesionala Notariala "ROMANU" de catre Notar Public Romanu Remus;
In conformitate cu prevederile art. 553, alin (2), art. 562, alin (2) si art. 889 din Codul Civil;
In conformitate cu prevederile 129, alin.(2, ) , lit c) si art. 296, alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
In temeiul art.139 alin.(2 ) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre SC AS RESIDENCE SRL prin imputernicit Jabri Tabrizi Sohail si SC A&V CONSTRUCT SRL prin imputernicit Ciuta Viorel situat in Timisoara , inscris in CF 439621Timisoara, in suprafata de 208 mp;
Art.2: Se aproba trecerea imobilului - teren , mentionat la art.1, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia teren pentru drum.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei economice-Biroul Evidenta Patrimoniului si Dotari Diverse I Est, Biroul Cladiri Terenuri I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .
Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC RESIDENCE prin Sohail Jabri Tabrizi
- SC A&V Construct prin Ciuta Viorel
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara