Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 16.01.2020
Privind validarea listei terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului Timisoara-domeniul privat, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.SC2020-1345 din 21.01.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-1345 din 21.01.2020 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere Adresele Serviciului Juridic-Biroul Contencios nr.SC2019-276 din 09.01.2020;
Avand in vedere Adresa Compartimentului Administrare fond Funciar nr.SC2019-276 din 09.01.2020;
Avand in vedere Adresa Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest-Biroul Cladiri, Terenuri II Vest nr.SC2019-276 din 07.01.2020;
Avand in vedere Anexa nr.1 nr.SC2019-276 din 06.01.2020 cuprinzand terenurile din domeniul privat al Municipiului Timisoara care sunt disponibile, libere de sarcini si sunt situate in intravilan, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.15/2003 pentru anul 2020;
Avand in vedere Procesul verbal nr.SC2020-1345 din 21.01.2020 incheiat la data de 21.01.2020 cu ocazia intrunirii Comisiei pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-1345 din 23.01.2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizata si republicata, privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, art.2, alin.(4);
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(29 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) si art. 139, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba validarea listei terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului Timisoara-Domeniul privat, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara