Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 02.04.2018
privind modificarea componenței Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finanțe, impozite și taxe și a componenței Comisiei 5 - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finanțe, impozite și taxe și a componenței Comisiei 5- pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte , a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, cu nr. SC2018 - ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - / al Direcției Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru, administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. /03.04.2018 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. /03.04.2018 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului IEREMIA ION-ARDEAL
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. /03.04.2018 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIȘ LAURA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. /03.04.2018 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOȚIU ANDRA-ANCA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 și art.54 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componența Comisiei 1 -pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, astfel:

COMISIA 1 va avea următoarea următoarea componență:
1. CHINDRIȘ LAURA - A.L.D.E.
2. DIMECA RADU DRAGOȘ - P.N.L.
3. MIHOK CIPRIAN - ȘTEFAN - P.N.L.
4. POPOVICI GABRIELA - P.S.D.
5. SIPOS ELENA - U.D.M.R.

Art.2: Se modifică componența Comisiei 5 - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, astfel:
Comisia 5 va avea următoarea componență
1. BLOȚIU ANDRA-ANCA - P.S.D.
2. GRIGOROIU GRIGORE - P.N.L.
3. MATEESCU IOAN - P.S.D.
4. MOȘIU SIMION - P.N.L.
5. TÎRZIU ADELINA-LARISSA - P.N.L.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016, modificată.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- d-nei consilier Chindriș Laura
- d-nei consilier Bloțiu Andra-Anca;
- Mass - media locale.


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara