Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 21.09.2018
privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2018 - 22349/26.09.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22349/26.09.2018 al Serviciului Școli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22349/26.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 285/22.05.2018, privind privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării;
Având în vedere Avizul conform emis de către Ministrul Educației Naționale, nr.10493/17.09.2018 transmis prin adresa nr. 2391/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018 - 22252/25.09.2018;
Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4), art. 4 și art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001;
Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea de destinație schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea edificării, pe terenul rămas liber, a unei săli de sport și a unui bazin de înot, pentru elevii Colegiului Național Bănățean Timișoara.

Art.2: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a clădirii identificate la art. 1.

Art.3: Se aprobă demolarea clădirii identificate la art. 1, cu respectarea legislației specifice în vigoare, privind lucrările de demolare;

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli - Spitale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționarea
- Serviciului Școli-Spitale;
- Colegiul Național Bănățean;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara