Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 08.11.2019
privind aprobarea platii cotizatiei de membru catre Asociatia "ORASE ENERGIE ROMANIA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28670/11.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-28677 din data de 11.11.2017 al Directiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28677/11.11.2019;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28677/11.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome, societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si problemele minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Statutul Asociatiei "ORASE ENERGIE ROMANIA" si Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei "ORASE ENERGIE ROMANIA"nr.3/06.04.2017, nr.3/19.04.2018 si nr.3/11.04.2019; si nr.3/11.04.2019;
In baza prevederilor art.46 (1) lit.(a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b) si e) si alin.(9), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
In temeiul art.139, alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba plata cotizatiei anuale de membru pentru Asociatia "ORASE ENERGIE ROMANIA", aferente anului 2019, in valoare de 0,10 lei pe cap de locuitor, respectiv in cuantum de 31.927,9 lei, potrivit datelor Recensamanului din anul 2011 si alocarii sumei de 31.927,9 lei din bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2019, Capitolul 74.02.05.02. "Protectia Mediului".


Art.2: Se aproba plata cotizatiei anuale de membru pentru Asociatia "ORASE ENERGIE ROMANIA", aferente anului 2020, in valoare de 0,10 lei pe cap de locuitor, respectiv in cuantum de 31.927,9 lei, potrivit datelor Recensamanului din anul 2011 si alocarii sumei de 31.927,9 lei din bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2019, Capitolul 74.02.05.02. "Protectia Mediului".


Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei "ORASE ENERGIE ROMANIA";
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara