Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 17.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Realizare drum de acces și ridicarea interdicției pentru construirea pe parcelă a unei locuințe individuale", Zona Freidorf - Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-002646/18.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.2 lit. c si alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Realizare drum de acces și ridicarea interdicției pentru construirea pe parcelă a unei locuințe individuale", Zona Freidorf - Timișoara având ca beneficiari pe Blaga Ioan Gheorghe și soția Blaga Nicoleta, întocmit conform Proiectului nr. 15/2005, realizat de S.C. STUDIO UNU S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Accesul la parcela nou creata se va realiza de pe drumul nou ce traversează 2 parcele: parcela nr. top. 504/11/2 înscrisă în C.F. 267 Freidorf, proprietatea Statului Român (S=3136 mp din care se ocupă cu noul drum suprafața de 326 mp) și parcela cu nr. top. 504/12/a; 504/13/a/1, înscrisă în C.F. nr. 4858 Freidorf, proprietatea beneficiarilor, precum și ridicarea interdicției de construire pentru o locuință individuală pe parcela deținută de beneficiari. Eliberarea Autorizatiei de Construire pentru realizare unei locuințe pe parcela pentru care se realizeaza acest drum, se va face dupa ce se va reglementa situația juridica a drumului propus, în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la locuințe individuale.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat cu o suprafata de 860 mp este înscris în C.F. nr. 4858 - Freidorf, având nr. topo 504/12/a; 504/13/a, fiind proprietatea Blaga Ioan Gh. și soția Blaga Nicoleta, notată promisiune de vânzare - cumpărare în favoarea lui Marcu Tudorița cu nr. 40205/2004.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Control și Audit Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrul de Consiliere Cetățeni;
-Beneficiarului: Blaga Ioan Gh. și soția Blaga Nicoleta
-Proiectantului: S.C. STUDIO UNU S.R.L.
-Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara