Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 01.11.2018
privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Independenței nr. 18


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2018-22422/27,09,2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse Vest - Biroul Clădiri Terenuri -Vest;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate cu nr. SC2018-22422/27,09,2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresele cu nr. CT2017-004477/10.07.2017 și CT2018-003516/18.07.2018 depuse de Ilie Marius Bogdan în nume propriu și ca reprezentant al proprietarilor apartamentelor 3 și 4 din str. Independenței nr. 18 prin care ne solicită avizarea și emiterea HCL privind apartamentarea imobilului;
Având în vedere declarațiile notariale ale celor 3 proprietari ( extratabulari ) pe ap. 1, 3 și 4;
Având în vedere Documentația de apartamentare întocmită de TOP-AS SRL, avizat OCPI Timiș cu nr. 88561/21.06.2017;
În baza prevederilor Legii 7/1996 și a Ordinului 700/2014 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 - privind administrașia publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : se aprobă documentația de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Independenței nr. 18, conform documentației de apartamentare întocmită de TOP-AS SRL, avizat OCPI Timiș cu nr. 88561/21.06.2017;
Art.2 Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii
apartamentelor 1, 3 și 4.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri
și Dotări Diverse Vest din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare ;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Ilie Marius Bogdan;
- Biroul școli, spitale;
- OCPI Timiș;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara