Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Proiect de hotarare din 11.06.2007
privind dezmembrarea imobilului situat în Timișoara P-ța Huniade nr.2, înscris în CF nr. 63 cu nr. topo 266


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-16177/16.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.D82007-2543/05.07.2007 a Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara , documenția dedezmembrare nr.27/2007 întocmită de ing. Ciurea Florentin;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acestea, modificată;
Având în vedere art.44 și 45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicitătii imobiliare
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea imobilului compus din construcții și teren, situat în Timișoara P-ța Huniade nr.2 înscris C.F. nr.63 Timișoara cu nr.topo 266 compus din construnctii și teren în suprafață de 1884 mp, conform documentației nr.27/2007 întocmită de ing, Ciurea Florentin , care face parte integrantă din prezenta hotărăre, astfel :
a) parcela cu nr. topo 266/1 - clădire cu 2 etaje și curte în suprafață de 707 mp. în P-ța Huniade nr. 2, care rămâne în C.F. nr.63 Timișoara, în domeniul public al Municipiului Timișoara conform H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Timișoara, având sarcina de servitute de trecere cu piciorul, auto și utilități pe suprafața de 80 mp în favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu nr.topo 226/2;
b) parcela cu nr topo 266/2 - clădire cu 3 etaje și o clădire cu 2 etaje și curte în suprafață de 1177 mp. în P-ța Huniade nr. 2A, care rămâne în C.F. nr.63 Timișoara, în domeniul public al Municipiului Timișoara conform H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului publlic al municipiului Timișoara. având dreptul de servitute de trecere cu piciorul, auto și utilități asupra suprafeței de 80 mp. de la imobilul cu nr.topo 266/1.
Art.2: Se aprobă eliberarea autorizației de funcționare pentru clădirea cu 2 etaje situată pe parcela cu nr. topo 266/1 și pentru clădirea cu 2 etaje situată pe parcela cu nr. topo 266/2, în vederea evidențieri acestora în C.F.nr. 63 Timișoara, în domeniul public al Municipiului Timișoara conform H.G. nr. 977/2002, clădiri rezultate în urma modificărilor constructive efectuate înainte de ani 1990. La baza eliberării autorizației de funcționare va sta documentația de dezmembrare nr. 27/2007 întocmită de ing. Ciurea Florentin.
Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Serviciul Banca de date Urbane din cadru Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroul Control Intern și Managementul Calității;
- Biroului Relații Publice;
- Episcopiei Romano- Catolice Timișoara;
- Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara