Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 30.07.2007
Privind sarcina completării, ținerii la zi și centralizării datelor din Registrul agricol, pe perioada 2007 - 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu numărul ...................................al Serviciului Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
Având în vedere art. 8, alin.1, din Ordonanța Guvernului României nr.1/92, privind Registrul agricol ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.9 din din Legea nr. 215/2001, republicată, în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală


HOTARASTE

Art.1. În perioada 2007 - 2011, sarcina completării, ținerii la zi și centralizării datelor din Registrul agricol la nivelul Municipiului Timișoara, revine persoanelor din cadrul Serviciului Administrare Fond Funciar, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
Art.3. Prezenta Hotărăre se comunică :
Instituției Prefectului - Județul Timiș ;
Primarului Municipiului Timișoara ;
Direcției Economice ;
Direcției Edilitare ;
Direcției Urbanim ;
Direcției Patrimoniu ;
Direcției Poliția Comunitară ;
Serviciului Juridic ;
Serviciului Resurse Umane ;
Biroul Control Intern ;
Serviciul Centrul de Consiliere pentru Cetățeni ;
Biroului Relații publice ;
Mass - media locală.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara